Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen och Naturen

Skapad 2020-03-10 08:39 i 014651 Förskolan Igelbäcken Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Hur ser skogen ut under våra årstider och vilka nordiska djur bor i skogen under respektive årstid?

Innehåll

 

BAKGRUND

 

Barnen på Igelbäckens förskola visar  ett stort intresse för natur, skogsdjur och insekter. Därför kommer vi att arbeta med temat skogen och naturen kopplat till årstider och nordiska djur. Under läsåret 2019/2020 arbetar hela Kista Södra enheten med temat utifrån våra åtagande.  

 

MÅL

 

 • Öka barnens medvetenhet om skogens olika årstider
 • Öka barnens medvetenhet kring vilka nordiska djur som bor i skogen under våra olika årstider
 • Att de ska ta hand om sin natur och värna om sin miljö

 

 

 

Hur ska undervisningen bedrivas?

 

 • Vi kommer att erbjuda barnen högläsning av faktaböcker i helgrupp och med hjälp av lärplatta och smartboard 
 • Vi kommer att titta på faktafilmen "Amanda längtar till" som handlar om våra olika årstider via urplay.se 
 • Vi kommer att lyssna på ljudsagan "djuren i skogen" som handlar om olika djur i skogen under våra årstider via Sveriges Radio.
 • Vi kommer att skapa både årstiderna och de olika djuren som barnen har lärt sig genom olika uttrycksformer och olika tekniker. 

 

Varför gör vi detta?

 

 • Vi vill att barnen ska få djupare förståelse för skogen och naturen
 • Vi vill att barnen ska värna om sin miljö och ta hand om sin natur för att utveckla förståelsen för sambandet mellan hälsa och välbefinnande
 • Vi vill också att barnen ska utveckla åldersadekvata begrepp gällande årets årstider och de nordiska djuren.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: