Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De Abrahamitiska religionerna

Skapad 2020-03-10 09:07 i Bruksskolan Flen
Grundskola 5 Religionskunskap
Vad är religion egentligen? Vad kan religion betyda för människor? Vem var Abraham? I arbetsområdet De Abrahamitiska religionerna kommer du att repetera delar av kristendomen samt lära dig om religionerna Judendom och Islam.

Innehåll

Syfte

Människor har så länge vi har funnits försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är viktiga för många människor på vår jord. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att vi människor ska förstå och respektera varandra.

 

Innehåll

I detta arbetsområde ska vi att repetera delar av Kristendom samt titta närmare på Judendom och Islam.

• Vi ska lära oss om ritualer och religiösa  levnadsregler samt heliga platser.

• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser.

• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i de olika religionerna.

• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

 

Lärandemål

Efter att du arbetat med detta område ska du:

• Känna till varje religions heliga byggnad.

• Känna till några ritualer som är viktiga inom varje religion.

• Känna till de viktigaste levnadsreglerna inom varje religion.

• Känna till var i världen respektive religion utövas.

• Kunna jämföra de olika religionerna och kunna ge exempel på likheter och skillnader.

• Veta vilket begrepp som tillhör vilken religion samt vad begreppet betyder:

Kristendom – Kristen, Kyrka, Fader, Gud, Bibeln, Präst, Abraham, Jesus, Påsk, Jul, Kors

Judendom – Jude, Judinna, Synagoga, Jahveh, Tanakh, Rabbin, Mose, Abraham, Jom Kippur (Försoningsdagen), Pesach (judisk påsk), Davidsstjärnan, Kippa

Islam – Muslim, Moské, Allah, Koranen, Imam, Muhammed, Ramadan, Id Al-Fitr (fastebrytande högtid)

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

• arbeta med film som vi utgår från när vi jobbar med de Abrahameitiska religionerna

• läsa och förstå texter, vi jobbar i grupp 

• ha diskussioner och vi kommer att redovisa vad vår grupp kommit fram till för att vi ska lära av varandra

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

• föra resonemang om likheter och skillnader inom Kristendom, Judendom och Islam både när du jobbar i din grupp och när vi jobbar i helklass

 •  Arbetsområdet avslutas med ett prov från Skolverkets bedömningsportal, det gör du självständigt.

Uppgifter

 • Här kommer material som hör till filmen

 • Så här kommer vi att jobba med de Abrahameitiska religionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
De abrahamitiska religionerna

---------->
---------->
---------->
Resonera om likheter och skillnader
Med stöd kan du föra enkla resonemang om en religion eller flera.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till de Abrahameitiska religionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Visa på samband
Med stöd kan du berätta något om någon eller flera av religionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom de Abrahameitiska religionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: