Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorrens test

Skapad 2020-03-10 09:31 i 093221 Förskolan Grönkullen Stockholm Norrmalm
Förskola
Tema: TEST

Innehåll

Styrdokument vi utgår ifrån:

- Läroplanen

- Barnkonventionen

 

 

Syfte: (bakgrund och varför)

Skriv ert syfte här 

 

 

Mål: (välj ett mål från förskolans läroplan)

Skriv ert mål här

 

 

Delmål: (skapa tre tydliga delmål utifrån övergripande läroplansmål)

Skriv era delmål här

 

 

Exempel på litteratur:

Skriv er litteratur här

 

 

Arbetssätt: (beskriv hur ni ska gå tillväga för att arbeta med målen. Utgå ifrån ett inkluderande förhållningssätt samt planera aktiviteter utifrån temat)

Skriv ert arbetssätt här

 

 

Exempel på lek:

Beskriv leken här

 

 

 

Reflektion: (Gå igenom frågorna på er reflektionstid. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

 

1. Vad visar barnen intresse för och hur uttrycker de det?

2. Vilket förändrat kunnande ser vi hos barnen?

3.  Vad ska miljön innehålla för att väcka barnens intresse i projektet?

4. Finns det något som vi kan utveckla?

5. Planering framåt? Vad vill vi utveckla?

 

Analys: (Gå igenom frågorna i december och maj. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

 

1. Vilka framgångsfaktorer har vi sett?

2. Är det något vi hade kunnat göra annorlunda?

3. Ser vi någon skillnad mellan pojkar och flickor / Äldre och yngre barn?

4. Hur går vi vidare?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: