Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering i JavaScript

Skapad 2020-03-10 09:32 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 8 – 9 Teknik
Inom det här arbetsområdet ska vi prova på att skriva kod i JavaScript. JavaScript är ett kraftfullt språk som används i många webbläsare för att hantera input från en användare. Arbetet kommer att vara enskilt, och dokumenteras i loggböcker. Slutmålet är att skapa ett eget spel.

Innehåll

Undervisningens mål

 

Du ska få lära dig om:

 

 • Hur man skriver enklare funktioner i JavaScript (JS)
 • Hur man kan använda JS för att hantera grafik och animationer
 • Hur man hanterar olika variabler i JS
 • Hur man skapar ett program som man kan interagera med

 

Arbetssätt

 • Huvudsaklingen självständigt arbete med lärarstöd. Skriva kod i JS (koda.nu).
 • Följa videoguide för genomgångar av olika områden
 • Föra dokumentation i en loggbok om kod efter varje lektionspass

 

Bedömning

 

Du ska under arbetsområdet visa att du har:

 

 • Kunskaper om hur man skriver olika funktioner i JS
 • Kunskaper om hur man kan skapa enkelt grafik i JS
 • Kunskaper om hur man kan skriva program som interagerar med en användare
 • Förmåga att använda dina kunskaper för att skriva enkla program eller spel

 

Jag bedömer:

 

 • Deltagande och visad kunskap under lektionstid.
 • Dokumentation i loggböcker
 • Uppvisad kod under och i slutet av arbetsområdet

 

Material vi kommer använda

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9

Matriser

Tk
Programmering i JavaScript

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: