Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom och Islam

Skapad 2020-03-10 09:40 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola 7 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med de två abrahamitiska religionerna kristendom och islam. Tillsammans med judendomen kallas de även för de tre syskonreligionerna eftersom de har liknande tankar om exempelvis Gud, människan och skapelsen. De har dessutom vuxit fram i samma del av världen - i Mellanöstern.

Innehåll

Vad ska vi lära oss om?

I det här arbetsområdet kommer ni att få lära er om religionernas historia. Var startade religionerna och hur växte de fram och utvecklades? Ni kommer att få läsa om religionernas urkunder som är deras heliga skrifter. En viktig del blir att titta på det man brukar kalla de centrala tankegångarna, det handlar mycket om vad man tror på, människosyn, gudsuppfattning m.m 

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Film
 • Skrivuppgifter
 • Muntliga diskussioner i grupper/helklass

 

Bedömning:

Bedömning kommer att ske både vid specifika bedömningstillfällen exempelvis vid förhör eller vissa skrivuppgifter.

Man visar även sin kunskap under lektionstid genom att vara delaktig och aktiv.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: