Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ficklampan

Skapad 2020-03-10 10:03 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 Teknik
I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med elektiska komponenter och kopplingar. Ni ska även göra en skiss och ritning av en enkel ficklampa som ni sedan ska bygga. Samt en skriftlig uppgift som bland annat handlar om ficklampans funktion och materialval.

Innehåll

Uppgift

Du ska:

 • Konstruera en ficklampa utifrån givna instruktioner
 • Kunna lösa problem som dyker upp
 • Kunna använda rätt metod och verktyg för ändamålet
 • Rita en skiss och ritning över din konstruktion
 • Utvärdera ditt arbete utifrån materialval, metodval och resultat och kunna se utvecklingsmöjligheter.
 • Skriva loggbok vid varje lektionstillfälle

 

Själva ficklampan ska följa dessa kriterier:

 • Kunna tända och släcka
 • Kunna byta batteri och glödlampa utan att ha sönder själva konstruktionen
 • Ha en reflektor

 

Arbetssätt

Vi kommer gå igenom och träna på att löda

Praktiskt arbete i form av byggandet (grupp eller individuellt)

Teoretiskt/skrivande (individuellt)

 

 

Uppgifter

 • Utvärdering/Analys av Ficklampan

 • Utvärdering/Analys av Ficklampan

Matriser

Tk
Kunskapskrav detta arbetsområde Teknik

Ännu ej visat
E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Material & deras användning
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: