Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och linjära samband v. 16-22

Skapad 2020-03-10 10:48 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Jordytan är indelad i ett rutnät där linjerna som går i i riktning nord-syd kallas längdgrader, meridianer eller longituder. Linjerna som går i riktning väst-öst kallas breddgrader eller latituder. Rutnätet bildar ett koordinatsystem.

Innehåll

Syfte

Aktuellt område ska bidra till att du utvecklar ytterligare kunskaper om matematik och matematikens användning. Det ska också bidra till att du ökar din tilltro till din egna förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Du ska också få mer kunskap för att kunna lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Mål - kursplan

 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värderingar av valda strategier och metoder.
 • Matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Ansvar och inflytande

Under lektionerna kommer vi till stor del att arbeta med gemensamma genomgångar samt beräkningsuppgifter och aktiviteter. Det är viktigt att ligga i fas med tidsplaneringen! Om du är sjuk eller ledig måste du ta ett eget ansvar för att ligga i fas.

Kom till lektionerna väl förberedd genom att ha gjort hemuppgifter, så som räkneuppgifter och filmtittande, samt ha med dig eventuella frågeställningar som dykt upp. Tänk på att matematik är mängdträning, vilket innebär räkna, räkna och åter räkna! Oavsett om du behöver träna eller vill utmana/utveckla dig, så behöver du göra matematik utöver de tre lektionerna i veckan. Detta innebär att räkna matte på hemmaplan. Det är eget ansvar som gäller upptill mitt stöd och min hjälp, för ju mer tränad och förberedd du är, desto bättre kommer matten att kännas.

Utöver ma-lektionerna har du både Elevens val och Studiestödstid att tillgå.

Genomförande

Under detta avsnitt använder vi oss av följande moment:

 • Planering
 • Lärarledda genomgångar/diskussioner
 • Gruppaktiviteter/Diskussionsuppgifter
 • Filmklipp
 • Träningsuppgifter i matematikboken, MatteAppen, övningsblad m.m 
 • Boken finns inläst på inläsningstjänst, ILT

Du har tre alternativ att välja på när det kommer till uppgifter;

 1. Övningsblad + Grön nivå i matteboken
 2. Grön och blå nivå i matteboken
 3. Blå och röd nivå i matteboken

Känns inte materialet som finns att tillgå rätt för dig? För svårt? För lätt? Inte tillräcklig mängd? Påtala detta till mig så fixar jag material enligt dina önskemål. 

Bedömning

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • ett aktivt deltagande i samtal, diskussioner och aktiviteter på lektioner
 • ett prov på avsnitt 4.5-4.8 i matteboken vecka 22

Du kommer att bedömas på förmågorna;

- metod

- begrepp

- resonemang

- problemlösning

- kommunikation

Begrepp som underlättar förståelsen för området:

Kapitel 4.5-4.8

koordinatsystem x-axel □ y-axel x-koordinat y-koordinat origo graf proportionalitet jämförpris punktdiagram linjära samband

 

Träna begrepp:

□ Bråk och procent: http://webbapp.liber.se/matematikboken-y/#/1-brak-procent

□ Samband och förändring: http://webbapp.liber.se/matematikboken-z/#/4-samband-och-forandring

 

Filmlista

Koordinatsystem: https://www.youtube.com/watch?v=K9fRs_4-4Go&index=1&list=PLC0uA88O8pF8ueKpBn9xZ0QJaXHVpNSvx

Grafer: https://www.youtube.com/watch?v=IBDncm06nWA&index=5&list=PLC0uA88O8pF8ueKpBn9xZ0QJaXHVpNSvx

Jämförpriser i diagram: https://www.youtube.com/watch?v=fuA3IR0PMOo&index=2&list=PLC0uA88O8pF8ueKpBn9xZ0QJaXHVpNSvx

Proportionalitet och linjära samband: https://www.youtube.com/watch?v=OwmUgiNKL90&index=3&list=PLC0uA88O8pF8ueKpBn9xZ0QJaXHVpNSvx

Räkna med proportionaliteter: https://www.youtube.com/watch?v=wkdx-YEOHJ8&list=PLC0uA88O8pF8ueKpBn9xZ0QJaXHVpNSvx&index=9

Mer om linjära samband: https://www.youtube.com/watch?v=zsewYOx18x0&index=4&list=PLC0uA88O8pF8ueKpBn9xZ0QJaXHVpNSvx

https://www.youtube.com/watch?v=L5P-0ptgEbk&list=PLC0uA88O8pF8ueKpBn9xZ0QJaXHVpNSvx&index=6

Para ihop formler och grafer: https://www.youtube.com/watch?v=Gn8VGQZ7BEQ&list=PLC0uA88O8pF8ueKpBn9xZ0QJaXHVpNSvx&index=7

 

 

Matriser

Ma
Koordinatsystem och linjära samband v. 16-22

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Metod (M)
Förmågan att välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du behöver stöd för att välja och använda metoder för att göra beräkningar till uppgifterna för att nå godtagbart resultat.
att välja och använda metoder för att göra beräkningar till uppgifterna för att nå godtagbart resultat. Du väljer och använder metoder som passar för att göra beräkningar till uppgifterna, med godtagbart resultat.
Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra beräkningar till uppgifterna, med gott resultat.
Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra beräkningar till uppgifterna, med mycket gott resultat.
Begrepp (B)
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
Du är på väg att nå grundläggande kunskaper om de matematiska begreppen inom området.
Du visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och kan använda dem ganska bra i välkända sammanhang.
Du visar goda kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och kan använda dem bra i välkända och delvis nya sammanhang
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och kan använda dem mycket bra i välkända och nya sammanhang.
Problemlösning (P)
Förmågan att formulera och lösa problem samt värdera valda strategier och metoder.
Du behöver stöd för att välja och använda metoder och strategier för att lösa enklare problem som du känner till samt kommer fram till förslag på möjlig lösning med godtagbar rimlighet.
Du väljer och använder metoder och strategier som passar för att lösa enklare problem som du känner till samt kommer fram till förslag på möjlig lösning med godtagbar rimlighet.
Du väljer och använder metoder och strategier som passar bra för att lösa mer komplexa problem som du känner till samt kommer fram till möjlig lösning med godtagbar rimlighet.
Du väljer och använder anpassade metoder och strategier som passar mycket bra för att lösa mer komplexa problem som du känner till samt kommer fram till möjlig lösning med godtagbar rimlighet.
Kommunikation (K)
Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du behöver stöd för att förklara och att redovisa dina lösningar.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgifter på ett ganska bra sätt. Den skriftliga redovisningen går att följa, men saknar vissa steg. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgifter på ett bra sätt. Den skriftliga redovisningen går att följa, och innehåller alla steg. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgifter på ett mycket bra sätt. Den skriftliga redovisningen går att följa, är tydlig och strukturera samt effektiv. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Resonomang (R)
Du behöver stöd för att förklara hur du tänker och motiverar dina förklaringar
Du kan kortfattat förklara och motivera en lösning, det saknas ibland viss information, i resonemang kring kända exempel. Du kan även delta i diskussioner i kända exempel.
Du kan förklara och motivera en lösning, den är tydlig och matematisk, i resonemang kring kända exempel. Du för och följer i diskussioner i olika exempel med nästan korrekt resonemang.
Du kan förklara och motivera en lösning, den är tydlig, välutvecklad och matematisk, i resonemang kring kända exempel. Du för, följer och fördjupar diskussioner i olika exempel med korrekt resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: