Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English - Champ 5 and others

Skapad 2020-03-10 13:08 i Skederids skola Norrtälje
Grundskola 5 Engelska
Vi utgår från läromedlet Champ 5 som hjälpmedel för att utveckla engelskan. Vi läser, skriver, pratar och lyssnar med nya övningar som följer bokens olika kapitel och slutligen följs upp av ett prov på vårterminen. Utöver Champ följer vi serier på UR, gör omvärldsorientering på världsspråket engelska genom olika quiz och tv-program från BBC och diskuterar så långt det går på engelska. Together we head towards an international future!

Innehåll

Vad?

Olika förmågor tränas med hjälp av läroboken - läsa, tala, lyssna och skriva.

Här kommer några exempel på vad vi tränar med hjälp av Champ:

Att lyssna:

 • titta på texten (rubriken, bilder, layout)

 • försöka uppfatta eller söka viktig information

 • ta hjälp av det du förstår och ignorera det du inte förstår

 • sammanfatta med frågorna Vilka? Var? Vad? När? Varför?

Att läsa:

 • titta på texten (rubriker, bilder, bildtexter mm.)

 • Försöka uppfatta och hitta den röda tråden

 • ta hjälp av sammanhanget

 • dra slutsatser

Att tala:

 • härma (säga efter)

 • svara på frågor

 • visa ( använda kroppspråk, rita....)

 • beskriva/förklara ord

Att skriva:

 • härma (skriva av)

 • svara på frågor genom att använda frågans ord

 • använda en synonym

 • använda hjälpmedel (ordlista, översättningstjänst)

 

 

Hur?

 

Vi går igenom en ny text varje vecka. Vi gör övningar utifrån den i workbook. Det är talövningar, läsning av texten, hörövningar, skrivövningar och grammatik.

 

 

Vi kommer att ha glosläxa  en gång i veckan för att befästa ord.  

 

Bedömning:

Genom att följa hur du deltar i lektionsarbetet och hur du kan genomföra de olika uppgifterna kommer jag att bedöma din förmåga att:

 • förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen

 • förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo

 • på ett enkelt och begripligt sätt kunna skriva fraser och meningar

 • muntlig kunna formulera dig med ord och fraser

 • använda dig av strategier för att förstå eller uttrycka dig

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: