Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa: åk 2-3

Skapad 2020-03-10 15:40 i von Bahrs skola Uppsala
Idrott och hälsa
Grundskola 2 – 3 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa

Innehåll

Vi kommer att arbeta inom följande områden

Höstterminen 2020 

 • Samarbetsövningar
 • Lekar. Dess regler
 • Uppvärmning och nedvarvning.
 • Kondition och styrka
 • Orientering på skolgården
 • Grovmotoriken/Hinderbanor 
 • Redskapsgymnastik och säkerhet 
 • Rörelse till musik
 • Bollekar 
 • Nya lekar

Vårterminen 2021

 • Vinter-lekar(skridskor och pulka vid rätt väder)
 • Bollspel (Till exempel: Basketlek, innebandylek, fotbollslek).
 • Olika lekar. Till exempel: Spökboll, Ambulansen, Busungar
 • Grovmotoriska övningar. Till exempel: Hoppa, hänga och klättra.
 • Orientera sig på skolgården. Läran om karttecken, symboler & kartförståelse.
 • Friidrott inomhus och utomhus (Till exempel kast med liten boll, kulstötning, 60 m löpning, längdhopp & stafett).
 • Lekar utomhus vår- och sommartid.
 • Allemansrättens grunder. Vilka regler ska vi förhålla oss till?
 • Uppvärmning och nedvarvning.
 • Hinderbanor där grovmotoriken övas
 • Nya lekar. Dess regler och förhållningssätt.
 • Dans och rörelse till lekar
 • Gymnastik (Till exempel: Kullerbytta, stå på händer & romerska ringar)
 • Samtal om kost, kamrater, sömn och vila. Vad behöver vi för att må bra?

 

Alla lektioner börjar med en närvarostund där alla elever bli sedda. Därefter samtalar vi om vad vi ska lära oss idag, varför och hur vi ska ta till oss den nya kunskapen/tekniken. Vidare genomför vi lektionen tillsammans och avslutar med nedvarvning och samtal kring vilka begrepp, material tekniker vi arbetat med under lektionen.

Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt under idrottslektionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Ämnesmatris Idrott & hälsa 1-3

Ämnesmatris Idrott & hälsa 1-3

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper
Rörelse i lekar, spel och idrotter
Du kan vara med i enkla lekar, spel och idrotter både inomhus och utomhus. Du försöker röra dig på ett sätt som passar det du gör.
Rörelse till musik
Du kan dansa och röra dig på ett enkelt sätt till musik.
Prata om rörelse och hälsa
Du kan prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig.
Rörelse utomhus
Du är med i lekar utomhus. DU försöker anpassa dig till väder, plats och till allemansrätten.
Orientera
Du kan hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: