Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kurs: Bromsar, kaross och chassi 200p. Arbetsområde: Grundläggande bromsteori.

Skapad 2020-03-10 15:42 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Personbilsteknik
Examensmål: Du skall utveckla kunskaper och förståelse om de ingående delarna i ett fordons två bromssystem.

Innehåll

Syfte & Mål:  Färdigheter att kunna förstå och redovisa för hur bromssystemen fungerar och hur de olika komponenterna påverkar varandra.

  • Bromsarnas effekt jämfört med motorns.

  • Hur förarens kraft förstärks genom mekanik.

  • Hur förarens kraft förstärks genom hydraulik. 

  • Friktionens betydelse i bromssystemet.

 

Studieteknik/Inlärningsstrategi/Goda råd

 -  Aktivt delta i diskussioner under lektionerna.

 - Svara utförligt på instuderingsfrågor. Vilken faktabok som skall användas står i början på varje       nytt kapitel.

-Använd faktaböcker även till Electude.Planering av arbetsområde/Förväntat resultat:

 

TID

Det här ska vi lära:

Det här ska vi göra/Aktivitet:

Åk 3

Bromsarnas två uppgifter.

Jobba med teori i boken “Bromsar, kaross och chassi”, samt digitalt i Electude.

 

Vad retardation är.

 
 

Myndighetskraven på färdbromsen.

 
 

Myndighetskraven på parkeringsbromsen.

 
 

Manöverorgan i bromssystemet.

 
 

Tryckenheterna bar och pascal.

 
     
     
     
     

Matriser

Per
Kurs: Bromsar, kaross och chassi 200p. Arbetsområde: Grundläggande bromsteori.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kan namnge och beskriva de olika komponenterna i systemet.
En del av komponenterna.
De flesta av komponenterna
Alla komponenter.
Känner till myndigheternas krav på systemet, samt ekonomiska värden.
På de flesta av komponenterna och systemen med hjälp av litteratur.
På de flesta av komponenterna och systemen med hjälp av litteratur.
På alla komponenter.
Känner till arbetsrisker och miljöpåverkan som systemen kan orsaka.
Behöver hjälp med min riskbedömning/planering för att hitta risker och förebyggande åtgärder.
Har i min riskbedömning/planering koll på de flesta riskerna och förebyggande åtgärderna.
Har i min riskbedömning/planering koll på de flesta riskerna och förebyggande åtgärderna.
Kan bedöma komponenternas slitage och funktion.
Behöver hjälp i min bedömning.
På de flesta av komponenterna.
På alla komponenter.
Kan ta fram och följa instruktioner på ett säkert och fackmannamässigt sätt.
Med hjälp av ett datasystem.
Med hjälp av ett datasystem.
Med hjälp av alla datasystem.
Kan för jobbet välja och använda rätt verktyg, hjälpmedel och utrustning.
Behöver hjälp i min planering att plocka fram rätt material, verktyg och maskiner.
Har i min planering med det flesta av materialet, verktygen och maskinerna.
Har i min planering med allt material, alla verktyg och alla maskiner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: