Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär känna skolan!

Skapad 2020-03-10 15:48 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola

Innehåll

Vi har redan under höstterminen börjat lära känna skolans utemiljö. Barnen tycker det är roligt att vara på skolgården och leka både när skolbarnen är inne på lektioner och när de är ute på rast. Vi kommer att fortsätta utforska skolgården, vilka ”förhållningsregler” som gäller och var det ”osynliga staketet” finns.

En måndag i februari var nuvarande lärare i förskoleklass här och träffade oss pedagoger. Vi berättade vad vi har arbetat med under barnens tid på Solen och vad barnen är intresserade av. Vi pratade om barnens tankar och önskemål de har inför sin skolstart. Utifrån dessa tankar och önskemål har vi gjort upp en grovplanering kring hur överinskolningen ska ske och hur vi i förskolan kan förbereda barnen så de känner sig trygga och ser framemot skolstarten med glädje.

Vi börjar känna oss tillräckligt trygga med utemiljön så nu är det dags att lära känna innemiljön. Från skolan har vi fått vilka veckodagar och tider förskoleklassens/fritids lokaler är tomma. Vi kommer gå dit så ofta vi kan. Vi kommer även få möjlighet att bekanta oss med gymnastiksalen, biblioteket, personalutrymmen och övriga delar av skolan. Barnen har funderingar på var toaletterna finns och hur det fungerar i matsalen. Utifrån dessa funderingar har vi pratat med skolköket och vi kommer få möjlighet att gå dit och äta tre gånger under våren.

Torsdag 19/3

Torsdag 23/4

Tisdag 12/5

Vid dessa tillfälle önskar vi att lediga barn kommer mellan 11-13

Lärarna i förskoleklass kommer att besöka barnen här på förskolan, datum för det kommer senare i vår.

När det gäller överinskolning till fritids så kommer ni föräldrar bli kontaktade längre fram i vår och få datum när ni är välkomna att besöka fritids tillsammans med era barn.

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: