Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och ekvationer

Skapad 2020-03-10 21:04 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Matematik

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Efter avslutat område ska du kunna,

- tolka, förenkla och skriva parentesuttryck med de fyra räknesätten

- teckna uttryck och beräkna uttrycks värde

- hitta lösningar för olika ekvationer

- tolka och använda matematiska formler

- mönster

- ekvationslösning

- använda de begrepp som hör till området

- lösa problem som hör till arbetsområdet

 

 

Undervisning - arbetssätt

Lärarledda genomgångar

Filmer med förklaringar

Teoretiska enskilda övningar 

Teoretiska övningar i par och grupp

Praktiska övningar i par och grupp

 

Bedömning

Använd gärna matrisen för att gör en självskattning samt se vad du behöver träna mer på för att ta ännu ett snäpp upp.

Du kommer under arbetsområdet få visa dina kunskaper via,

- inlämningsuppgifter, enskilt och i par/grupp

- delavstämningar, kunskapskoll

- områdesavstämning

Matriser

Ma
Algebra och ekvationer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Du känner till, förstår och kan använda de flesta av begreppen - uttryck - variabel - obekant - förenkling - ekvationslösning - formel - mönster - regelbunden förändring - balansering av ekvationer
Du känner till, förstår och kan använda de flesta av begreppen - uttryck - variabel - obekant - förenkling - ekvationslösning - formel - mönster - regelbunden förändring - balansering av ekvationer Du kan använda begreppen i bekanta sammanhang.
Du känner till, förstår och kan använda de flesta av begreppen - uttryck - variabel - obekant - förenkling - ekvationslösning - formel - mönster - regelbunden förändring - balansering av ekvationer Du kan använda begreppen i bekanta och nya sammanhang.
Metod
Du kan förenkla algebraiska uttryck. Du kan tolka variabler. Du kan utföra beräkningar med parenteser. Du kan lösa enkla ekvationer och pröva ditt resultat.
Du kan förenkla algebraiska uttryck. Du kan tolka variabler. Du kan utföra beräkningar med parenteser. Du kan lösa enkla ekvationer och pröva ditt resultat. Du kan använda algebra för att förstå mönster och talföljder.
Du kan förenkla algebraiska uttryck. Du kan tolka variabler. Du kan utföra beräkningar med parenteser. Du kan lösa enkla ekvationer och pröva ditt resultat. Du kan använda algebra för att förstå mönster och talföljder. Du kan använda algebra för att själv skriva formler för mönster och talföljder.
Kommunikation
Du visar någon beräkning och skriver ett svar. Du kan redogöra för hur du förenklar och löser ekvationer. Du använder ett matematiskt språk.
Du visar beräkningar i minst två led och skriver ett svar. Du kan redogöra skriftligt för hur du förenklar och löser ekvationer. Du skriver upp alla relevanta led och använder dig av balansering. Du använder ett bra matematiskt språk.
Du visar beräkningar i minst två led och skriver ett korrekt svar. Du kan redogöra skriftligt för hur du förenklar och löser ekvationer. Du skriver upp alla led och använder dig av balansering i samtliga moment. Du använder ett korrekt matematiskt språk.
Problemlösning
Du kan läsa ett problem i textform och veta vad du ska räkna ut. Du kan välja en i huvudsak fungerande metod och förklara varför du valde den. Du kan resonera som svarets/resultatets rimlighet.
Du kan läsa ett problem i textform och veta vad du ska räkna ut. Du kan välja en fungerande metod och förklara varför du valde den. Du kan ge förslag på något annat sätt att lösa uppgiften. Du kan resonera som svarets/resultatets rimlighet.
Du kan läsa ett problem i textform och veta vad du ska räkna ut. Du kan välja en fungerande metod och förklara varför du valde den. Du kan ge förslag på andra sätt att lösa uppgiften och då resonera om hur effektiva olika metoder är. Du löser problem i textform med gott resultat. Du kan resonera som svarets/resultatets rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: