👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension

Skapad 2020-03-11 07:17 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Ni ska läsa Mina systrar badade aldrig. Ni får olika uppgifter till boken och ska sedan skriva en bokrecension och ett författarporträtt.

Innehåll

Läs/lyssna på boken i Inläsningstjänst

I uppgifterna ser du vad du ska göra.

Bedömning

Bokrecensionen och författarporträttet

Uppgifter

 • Läsförståelsefrågor

 • Omdöme om boken

 • Bokrecension

 • Författarporträtt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Omdöme om boken

Eget omdöme om boken

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Kortfattad åsikt om boken och inga exempel från texten.
Åsikter om boken och exempel från boken.
Egna reflekterande åsikter om boken och exempel från boken.
Skrivregler
Ibland punkt och stor bokstav.
Ofta punkt och stor bokstav.
Punkt och stor bokstav.
Styckeindelning
Texten har inte styckeindelning.
Texten har någon styckeindelning.
Texten har relevant styckeindelning.
Meningsbyggnad
Texten har många ofullständiga meningar.
Texten har fullständiga korta meningar.
Texten har fullständiga och utbyggda meningar.
Stavning
Texten har en del stavfel som stör läsningen.
Texten har några stavfel som inte stör läsningen.
Texten har inga stavfel.

SvA
Bokrecension

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll, struktur
Har med några delar som ska vara med i en recension.
Har med de flesta delar som ska vara med i en recension.
Har med alla delar som ska vara med i en recension.
Skrivregler
Ibland punkt och stor bokstav.
Ofta punkt och stor bokstav.
Punkt och stor bokstav.
Styckeindelning
Texten har inte styckeindelning.
Texten har någon styckeindelning.
Texten har relevant styckeindelning.
Meningsbyggnad
Texten har många ofullständiga meningar.
Texten har fullständiga korta meningar.
Texten har fullständiga och utbyggda meningar.
Stavning
Texten har en del stavfel som stör läsningen.
Texten har några stavfel som inte stör läsningen.
Texten har inga stavfel.

SvA
Författarporträtt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll, struktur
Har med några delar som ska vara med i ett författarporträtt.
Har med de flesta delar som ska vara med i ett författarporträtt.
Har med de delar som ska vara med i ett författarporträtt.
Har till viss del formulerat en egen text.
Har till stor del formulerat en egen text.
Har formulerat en egen text.
Skrivregler
Ibland punkt och stor bokstav.
Ofta punkt och stor bokstav.
Punkt och stor bokstav.
Styckeindelning
Texten har inte styckeindelning.
Texten har någon styckeindelning.
Texten har relevant styckeindelning.
Meningsbyggnad
Texten har många ofullständiga meningar.
Texten har fullständiga korta meningar.
Texten har fullständiga och utbyggda meningar.
Stavning
Texten har en del stavfel som stör läsningen.
Texten har några stavfel som inte stör läsningen.
Texten har inga stavfel.