Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vilostund på Narren

Skapad 2020-03-11 08:10 i 224581 Förskolan Hovet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Med hänsyn till en helhetssyn på de yngre barnens behov av omsorg, utveckling och lärande erbjuder vi barnen sovvila eller en lugnare stund på dagen efter lunch. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

Innehåll

Vila

 

Innehåll (Vad?)

Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Med hänsyn till en helhetssyn på de yngre barnens behov av omsorg, utveckling och lärande erbjuder vi barnen sovvila eller en lugnare stund på dagen efter lunch. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Syfte (Varför?) 

Sovvila
Då barnen tillbringar större delen av sin vakna tid på förskolan är det viktigt att erbjuda dem utrymme för vila och återhämtning. En väl avvägd dygnsrytm är viktig för barnens hälsa och välmående samt för förmågan att lära sig nya saker. Dagsvilan är en viktig del av barnens dag, och ska vara väl avvägd mot barnens behov och dagens aktiviteter. I samråd med föräldrar kommer vi fram till en väl avvägd vilotid för varje enskilt barn som passar barnets behov.

 

Vakenvila

I och med högläsning av litteratur får barnen möjlighet till språkutveckling. Barnen kan i och med berättelserna vi läser möta och reflektera om olika livssituationer, etnicitet och/eller funktionsvariationer etc. Vi pratar om det vi möter i böckerna, ställer frågor och ger barnen möjlighet att diskutera om detta. Detta innebär att den litteratur som finns tillgänglig ska representera olika livssituationer, etniciteter samt även genom olika genrer såsom fabler, fiktion, rim/ramsor och pekböcker etc. Text, bild och symboler kan ge barnen bredare möjlighet till förståelse och samtal. I och med användningen av QR-koder kan vi även möta detta samtidigt som barnen jobbar med IKT. Högläsning kan även ske när som helst under dagen om barnen spontant påvisar att de vill detta.

 

 

Metod (Hur?) 

Efter lunchen slussas barnen i omgångar till toaletten för att tvätta sig och vid behov gå på toaletten/få blöjan bytt. Därefter går de till sina madrasser inne i vilorummet där vi mörklägger och erbjuder projicerad högläsning/ ljudsaga för att hjälpa sinnena till avkoppling.

De äldsta barnen får ta del utav sagoläsning / kapitelböcker.

Då berättelsen är slut får barnen leka i utvalda stationslekar. Man kan exempelvis rita, klippa och klistra. Skapa med lera eller målfärg. Bygga och konstruera i vår bygghörna. Barnens egna val mellan de stationer som pedagogen erbjuder.

 

 

VEM? 

Samtliga barn på Narren.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: