Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avslappning Narren

Skapad 2020-03-11 08:10 i 224581 Förskolan Hovet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dags rytm med både avslappning och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Med hänsyn till en helhetssyn på barnens behov av omsorg, utveckling och lärande erbjuder vi barnen avslappning efter lunch. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

Innehåll

Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dags rytm med både avslappning  och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Med hänsyn till en helhetssyn på barnens behov av omsorg, utveckling och lärande erbjuder vi barnen avslappning efter lunch. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

Syfte 

Då barnen tillbringar större delen av sin vakna tid på förskolan är det viktigt att erbjuda dem utrymme för avslappning och återhämtning. En väl avvägd dygnsrytm är viktig för barnens hälsa och välmående samt för förmågan att lära sig nya saker. En avslappningsstund är en viktig del av barnens dag. 

Metod 

Efter lunchen slussas barnen i omgångar till toaletten för att tvätta sig och vid behov gå på toaletten. Därefter går de till vårt minsta rum som vi mörklägger och erbjuder projicerad högläsning/ ljudsaga för att hjälpa sinnena till avkoppling.

Vissa dagar erbjuder vi avslappning på ett annat vis. Vi använder oss utav samma rum och mörkläggning samt meditationsmusik på låg ljudnivå och högläsning.  En pedagog läser högt för barnen som ligger ner och lyssnar.

Då avslappningen är slut får barnen leka i utvalda stationer, enligt valtavla. Man kan exempelvis rita, klippa och klistra. Skapa med lera eller målfärg. Bygga och konstruera i vår bygghörna.

VEM? 

Samtliga barn på Narren.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: