Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva i Sverige under Forntiden

Skapad 2020-03-11 14:55 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 3 – 6 Svenska Samhällsorienterande ämnen Bild
Denna pedagogiska planering påbörjas under VT-20 och under nästa läsår. Vi ska träna på tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Och kommer att undersöka spår i naturen samt kvinnors, barns och mäns levnadsvillkor under forntiden. Vi ska även lyssna på några berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi.

Innehåll

Tidsperiod: 

Den här pedagogiska planering påbörjas under höstterminen 2020 för att fortsätta under vårterminen 2021. 

 

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att utgå från våra förkunskaper och vad vi önskar veta. Vi kommer att jämföra likheter och skillnader mellan barn, kvinnor och mäns livsvillkor då och nu. Genom att b.la titta på filmer, läsa olika slags texter. Både faktatexter samt berättande texter som symboliserar detta. 

Vad tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern utmärks av. Vi kommer att läsa olika slags texter både faktatexter och berättande texter som behandlar dessa epoker. Eleverna kommer att skriva gemensamma samt egna texter om hur människan levde under dessa tidsepoker.  Redovisning kommer att ske på olika sätt.

Vi kommer att välja mellan olika strategier då vi läser, lyssnar, upptäcker och funderar kring människans vandringar, samlande och jakt. Och införandet av jordbruk. 

Olika fältstudier kommer också att göras för att undersöka hällristningar och bronsåldersbostäder. 

Vi kommer också att arbeta med gudar och hjältar i nordisk mytologi genom att se på filmer, läsa berättande texter. 

 

 

 

Syfte/förmågor att utgå ifrån: 

Undervisningen skall syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om skillnader i levnadsvillkoren då och nu samt olika fältstudier för att undersöka natur och kulturlandskap. Kritiskt granska, tolka och värdera olika slags källor för att få historisk kunskap. 

Vad tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder innebär och vad som är utmärkande för dessa epoker. 

Jämföra likheter och skillnader mellan människor då och nu. Vad närmiljön kan berätta om människors levnadsvillkor under olika perioder.  

 

Kunskapskrav och bedömning: 

Se förmågor längre ner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Bl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Presentation och utvärdering av eget bildskapande.
  Bl  1-6
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-6
 • Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.
  Bl  1-6
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  1-6
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-6
 • Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.
  SO  1-6
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi.
  SO  1-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
  SO  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  1-6
 • Teckning, måleri och modellering.
  Bl  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  1-3
 • Vad närmiljön kan berätta om människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-3
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-3
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-3
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i elevnära källor.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: