Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Labyrintspel/ spiktavla

Skapad 2020-03-11 15:38 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Slöjd
Ditt andra slöjdarbete av trä är ett labyrintspel eller en spiktavla.

Innehåll

Vi planerar gemensamt, du ritar och skriver i ditt slöjdhäfte.

Vi går igenom de ord och begrepp som hör till arbetet.

Du kommer att få lacka ditt spel/ din tavla.

Du får sedan träna på spikning med en pappersmall på träet.

Sedan snurrar och knyter du bomullsgarn på spikarna.

Du utvärderar ditt arbete med foto och text i Unikum.

Ditt slöjdarbete ställs också ut i slöjdens monter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: