Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prio åk 7 - Kapitel 5 Algebra

Skapad 2020-03-12 11:18 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Matematik
Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att lösa uppgifter och hantera tal. Ordet algebra kommer från det arabiska uttrycket al-jabir som betyder återställande och syftar på ett av stegen i ekvationslösning. Det första arbetet om algebra skrevs år 830 e.Kr av den persiske matematikern Al-Khwarimi. I detta kapitel får du lära dig att använda algebra för att skriva uttryck, räkna med formler, lösa ekvationer och skriva matematiska problem.

Innehåll

Centralt innehåll:

* Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

* Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

* Metoder för ekvationslösning.

* Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

 

Viktiga begrepp

Algebra                               Likhet

Numeriska uttryck               Ekvation

Algebraiska uttryck             Obekant

Variabel                              Vänster led

Förenkla uttryck                  Höger led

Formel                                Ekvationslösning

Mönster                              Prövning

 

Undervisning

Undervisningen kommer bestå av genomgångar av varje avsnitt och egen räkning för att klara målen. Lektionerna kommer bestå av gemensamma uppgifter där eleverna får chansen att diskutera med varandra.

Under varje avsnitt väljer du själv om du vill göra gröna, blå eller röda uppgifter. Det är bra om du hinner två av färgerna för varje avsnitt (delkapitel).

 

Planering

V.16

5.1 Algebraiska uttryck

V.17 

5.2 Förenkla uttryck, 5.3 Formler

V.18

5.4 Mönster

V.19

5.5 Introduktion ekvationer, 5.6 Ekvationslösning

V.20

5.7 Problemlösning med ekvationer, repetition

V.21 

Repetition

V.22

Prov torsdag 28/5

         

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: