Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror, baser och salter

Skapad 2020-03-12 12:51 i Olandsskolan Östhammar
Syror och baser.
Grundskola 7 Kemi
Om du biter i en citronklyfta eller ett omoget äpple, smakar det surt. Den sura smaken kommer från syror i citronen och äpplet. Och när du tvättar dig med en tvål, känns det halt mellan fingrarna. Det hala beror på att det finns baser i tvålen. Både syror och baser spelar viktiga roller i kroppen, hushållet och industrin. I det här området får du lära dig mer.

Innehåll

Syror och baser

 Mål

Efter att du arbetat klart med detta avsnitt kan du:

 • sambandet mellan syror och vätejoner
 • namn, kemisk beteckning och du kan skilja på några vanliga svaga och starka syror utifrån egenskaper 
 • sambandet mellan baser och hydroxidjoner
 • namn, kemisk beteckning och du kan efter egenskaper skilja några vanliga svaga och starka baser
 • pH-skalan och olika typer av indikatorer
 • skillnaden mellan en molekyl/atom och en jon/sammansatt jon
 • varför man bör vara så försiktig när man laborerar med syror och baser
 • redogöra för hur syror och baser kan påverka vår livsmiljö, t ex försurning
 • redogöra för hur syror och baser används i vår vardag eller i industrin
 • beskriva vad som är typiskt för ett salt samt redogöra för hur det kan bildas
 • ge några exempel på salter och deras egenskaper

Följande begrepp ska du kunna använda dig av:

 • Atom, molekyl, jon, proton, neutron och elektron
 • Du skall veta vilket grundämne H, C, O, N, Na, Cl, står för och hur man symboliserar dessa.
 • pH-skalan, indikator, BTB, fenolftalein, buffert,
 • Syra, bas, neutralisation, vätejoner, hydroxidjoner,
 • Starka och svaga syror/baser
 • SIV (Syra I Vatten)
 • Saltsyra (HCl), salpetersyra (HNO3), svavelsyra (H2SO4), kolsyra, natriumhydroxid (NaOH), ammoniak (NH3)
 • Försurning samt dess åtgärd.

Arbetsgång

 • Vi kommer att arbeta med områdets olika begrepp i genomgångar, diskussioner och filmer.
 • Vi kommer ha laborationer, samt laborationsrapporter
 • I området ingår instuderingsfrågor
 • Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov

Bedömning

 • Deltagande 
 • Laborationer
 • Kunskapskontroll

Vecka 12 (genomgångar och filmer)

Ni har arbetat med "Boken om syror och baser" - den finns som uppgift. Under NE läromedel - Allmän kemi finns avsnitt om syror och baser i kapitlet om vatten.

Ni har laborerat med de labbar som finns nämnda i ovanstående uppgift

Vecka 12

NE play Syror och baser Del 1.

NE play Syror och baser del 2

Ppt - Surt och basiskt

Vecka 13

Tisdag -  Sista dagen vi genomför labbarna till "Boken om syror och baser" .

Ppt 2 - Syror och baser

Ppt - Försurning

Vecka 14

Labb: blanda en syra och en bas

Labb: sura godisar

Skriva klart "Boken om syror och baser"

Vecka 16

Labb: Odla saltkristaller

Labb: Försök med koksalt

Joner

Jonbindning

Jonbindningar 

Läs s-136-141 i kemibok

Vecka 17

Läs s.143-147 i kemibok

Labb: Metalloxider ger lågan färg

Vecka 18

Prov

Uppgifter

 • Boken om syror och baser

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: