Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht-2020 åk 8 Slöjd "Svepask/ gammal hantverksteknik, TF

Skapad 2020-03-12 12:52 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Vi pratar om förvaring förr i tiden, och hur vi förvarar mat idag.

Innehåll

  Svepask/ gammal hantverksteknik  Ht-2020

Mål för elev

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna utveckla sin förmåga att:

1 formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

2 välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets­ och miljöaspekter,

3 analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

4 tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Innehåll

° två - och tredimensionella skisser ,modeller,mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas ,följas och kopplas till matematiska beräkningar.

° Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild , till exempel i en loggbok.

° Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter

° Hur olika kombinationer av färg ,form och material påverkar slöjdföremålets estetiska uttryck.

Genomförande

Du arbetar enskilt med ditt projekt under Vt-2018

 

Bedömning

Mål i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna utveckla sin förmåga att

1 formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

2 välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets­ och miljöaspekter,

3 analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjd specifika begrepp, och

4 tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Matriser

Sl
Gamla hantverkstekninker

E
C
A
1
Eleven kan formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån ...
instruktioner
instruktioner och delvis egna initiativ
instruktioner och egna initiativ
1
Eleven kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och
i huvudsak fungerande sät
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt sätt med precision
2
Eleven kan välja tillvägagångssätt och i slöjdarbetet ... ... med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
bidra till att utveckla idéer
utveckla idéer
L utveckla idéer ... och sådant som eleven själv har sökt upp
2
Eleven kan i arbetsprocessen kombinera material och hantverkstekniker kan med hänsyn till föremålens form och funktion genom att …
pröva
pröva och ompröva
systematiskt pröva och ompröva
3
Eleven kan använda slöjdspecifika begrepp och visa på samband mellan form, funktion och kvalitet samt ge omdömen om arbetsprocessen som är …
enkla
utvecklade
välutvecklade
4
Eleven kan tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck samt föra ... ...med kopplingar till trender och traditioner i olika kulturer
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: