Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prio åk 9 - Kapitel 4 Från 7 till 9

Skapad 2020-03-12 13:34 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Matematik
Har du tänkt på hur olika områden i matematik hänger ihop? Du har till exempel nytta av kunskaper i procent när du ska räkna ut en sannolikhet. Med hjälp av negativa tal kan du skriva små tal i grundpotensform. Ekvationer kan används för att lösa geometriska problem. Men kommer du ihåg allt du har lärt dig? I det här kapitlet får du repetera alla områden som du har jobbat med i matematiken. Som vanligt finns uppgifter på tre nivåer som tränar olika matematiska förmågor, så att du kan repetera grundläggande kunskaper eller utmana dig själv med fördjupningar.

Innehåll

Centralt innehåll

* Taluppfattning och tals användning

* Algebra

* Geometri

* Sannolikhet och statistik

* Samband och förändring

* Problemlösning

 

Beskrivning av kapitlet

Kapitel 4 i boken är en repetition av allt ni har lärt er i matematiken från årskurs 7 till årskurs 9. Kapitlet är uppdelat i 6 stycken delkapitel. Det är dessa delkapitel som syns ovan under centralt innehåll. Eftersom vi har jobbat med vissa av de delarna mer nyligen än andra kommer vi inte repetera alla delar lika mycket.

Undervisning

Undervisningen kommer bestå av genomgångar av varje avsnitt och egen räkning för att klara målen. Precis som innan kommer varje delkapitel vara indelat i olika nivåer där eleverna själva väljer om de vill göra gröna, blåa eller röda uppgifter. Det är fortfarande bra om ni för varje delkapitel gör två av färgerna. När vi känner oss klara med att repetera i boken kommer vi gå över till att repetera genom att göra gamla nationella prov.

Planering

V.11

4.3 Geometri

V.12

4.3 Geometri och 4.4 Sannolikhet och statistik

V.13 

4.4 Sannolikhet och statistik

V.14 

4.5 Samband och förändring

V.15 

PÅSKLOV

V.16

4.5 Samband och förändring, 4.1 Taluppfattning och tals användning

V.17

4.2 Algebra, 4.6 Problemlösning

V.18 

Gamla nationella prov

V.19

Gamla nationella prov 

V.20

Tisdag: Gamla nationella prov

Onsdag: Nationella prov  B+C

Fredag: Nationella prov  D

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: