Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Vt 2020 åk 6 Bild, Att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Skapad 2020-03-12 15:02 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP i bild för åk 5.
Grundskola 6 Bild
Bild, Att att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Innehåll

Bild

åk 6 vt 2020

Mål för elev

Du kommer under terminen att skapa egna bilder genom linjer och mellanrum för att skapa olika formationer. Dessa kommer att samlas till en egentillverkad bok, bokbinderi. Du kommer även att studera olika konstnärer, där du kommer att undersöka hur de får fram den bild som du valt att studera. 

Innehåll

 

  • Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.
  • Planera och forma om bilder och hur dessa kan användas i olika bildarbeten. 
  • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage. 

Genomförande

1. Studera hur konstnären John Franzen arbetar genom filmen " Each Line One Breath"

2. Skapa flera bilder genom att arbeta med linjer och mellanrum för att skapa olika formationer. 

3. Bokbinderi, samla bilderna till en bok. 

4. Välja en konstnär som du kommer att studera och uttrycka i en egen bild.

  • Arbeta med linjer där mellanrummen skapar olika formationer, med tusch.
  • Du kommer att arbeta med färdiga uppgifter till ditt skapande.
  • Du kommer att träna olika linjer, vertikala, horisontella, diagonala, böjda former, vågiga former, spiraler.
  • Du kommer att arbeta med två fria bilder där du använder alla linjer du arbetat med. 
  • Tolka och analysera ditt arbete på unikum med text och bild.
  • Bedömning: Bedömningen avser din förmåga att skapa och formge bilder. Se matrisen för kvalitetsnivåer.
  • Välja en konstnär som du studerar genom att avbilda och undersöka hur konstnären har framställt sin bild.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om
hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Matriser

Bl
Jä vt 2020 Bedömningsmatris Bild åk 4-6

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
BERÄTTA (1)
Eleven kan framföra budskap och framställa berättande bilder med ...
ett enkelt bildspråk
ett utvecklat bildspråk
ett välutvecklat bildspråk
SKAPA (2&3)
Eleven kan använda några olika tekniker, verktyg och material, återanvända samtida eller historiska bilder samt kombinera några olika bildelement på ett ...
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande, sätt
TOLKA (4)
Eleven kan resonera om bilder och koppla till egna erfarenheter samt andra verk och för då ...
enkla och till viss del underbyggda resonemang
utvecklade
och relativt väl underbyggda resonemang
välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: