Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 9 - Litteraturhistoria 9C

Skapad 2020-03-12 15:24 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Litteraturhistoria i grupper och tvärgrupper i åk 9.Eleverna lär sig och delar med sig av sina kunskaper till andra om litteraturhistoria. De koppla litteraturhistoria till människans utveckling i epoker och hur litteraturen har formats av sociala, ekonomiska och politiska krafter. Dessutom ska de nämna några viktiga författare och deras verk från varje epok och hur tiden reflekteras i deras verk.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Arbeta i tvärgrupper för att lära sig och dela med sig av sina kunskaper till andra elever om litteraturhistoria. Hur litteraturhistoria är kopplad till människans utveckling i historiska epoker och hur litteraturen har formats av sociala, ekonomiska och politiska krafter i historien. Dessutom kunna nämna några viktiga författare och deras verk från varje epok och hur tiden reflekteras i deras verk.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Under v.14-v.20 ska lära oss om litteraturhistoria, vad de olika epokerna heter, vad som är typiskt för dem och vilka författare som förknippas med dem.  På så sätt kommer du att få en överblick över litteraturhistorien från antiken till nutiden och du kommer att kunna se samband mellan olika perioder. När du sedan läser och redovisar böcker kan du gå tillbaks till det du har lärt dig och beskriva hur olika författare har påverkats.

v. 14 TIS - L1 Projektintroduktion och Stoffinsamling

v. 14 ONS - L1 Stoffinsamling

v. 15 - Påsklov

v. 16 TIS - L2 Stoffinsamling

v. 16 ONS - L3 Stoffinsamling

v. 16 ONS - L4 Stoffinsamling

v. 16 FRE - L5 Stoffinsamling

v,17 TIS - L6 Textskapande

v. 17 ONS - L7 Textskapande

v. 17 FRE - L8 Textskapande

v. 18 TIS - L8 Textskapande

v. 18 ONS - L9 Bearbetning + L7.2 gruppåterkoppling

v. 18 FRE - L8 Bearbetning

v. 19 TIS - L9 Öva på redovisning

v. 19 ONS - L10 Öva på redovisning

v. 20 - Sista inlämningsdag Måndag

v. 20 - L10 Redovisa Tisdag

v. 20 - L11 Redovisa Onsdag

v. 20 - Slut-quiz Fredag

OBS! Det är möjligt att lektionsinnehåll och veckovisa uppdelningar blir förskjutna. Se Teams för uppdateringar.

Se dokumentet nedan för mer detaljerad information om gruppindelning och arbetsuppgifter.

Varför ska vi arbeta med detta?

Förutom att du kommer i kontakt med olika perioder och lär dig hur litteraturen hänger ihop med samhället i övrigt så tränar du också olika förmågor som t ex: din förmåga att hantera information, att hitta trovärdiga källor och att omformulera fakta som du hittar. Din förmåga till metakognition är något du alltid tränar när du försöker lista ut hur du ska lösa en uppgift, hur du ska lägga upp ditt arbete och hur du redovisar dina kunskaper.

I kursplanen för svenska står det att du som elev ska söka och kritiskt granska information från olika källor, att du ska möta och få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen. Du ska även kunna formulera dig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera texter och anpassa språket för olika syften, mottagare och sammanhang.

Hur ska vi arbeta med detta?

Din uppgift är att välja ut relevant information om den period i litteraturhistorien som du blir tilldelad. Checklistan som du har fått ska du använda som utgångspunkt. För att kunna hitta information behöver du använda olika källor (som du sedan ska redovisa korrekt). Nästa steg är att skriva ihop en faktatext där du redovisar vad du har kommit fram till. Syftet med din text är att informera dina kamrater på ett underhållande och passande sätt om det du har lärt dig, och det är viktigt att du alltid tänker på syfte och mottagare när du skriver. Var också noga med att skilja mellan fakta och dina egna reflektioner! 

Grupper och epoker de arbetar med finns utlagda i informationen på Teams.

Uppgifter

 • Skriv en faktatext

 • Göra en presentation - skapa, presentera, lyssna och svara på frågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: