Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik VT2020 åk 6

Skapad 2020-03-13 11:18 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik
Inom det här arbetsområdet kommer vi att repetera och fördjupa oss i vad vi har lärt oss och arbetat med tidigare terminer inom fysikämnet

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med att söka förklaringar till fenomen runtomkring oss. För det är just det fysik handlar om. Tex, Varför lyser lampan? Varför kan ljud låta så olika? Varför är en magnet magnetisk?

Vi kommer t.ex. att repetera mycket vad vi har gjort och arbetat med tidigare terminer. Bl.a. så kommer vi att gå igenom alla arbetsområden som vi har arbetat med tidigare så som: "Luft och tryck" "Värme" "Magnetism" "Elektricitet" "Ljus & Ljud" "Astronomi" "Energi och energikällor. 

Genom praktiska moment och undersökningar kommer vi också titta närmare på fysikaliska fenomen och lära oss hur man genomför och skriver labbrapporter. I slutet av arbetsområdet kommer du få genomföra skolverkets bedömningsprov för fysikämnet i årskurs 6.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa olika texter
 • Söka information på olika sätt
 • Göra undersökningar vilka vi dokumenterar
 • Lyssna på genomgångar
 • Titta på film
 • Samtala
 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Genomföra skolverkets bedömningsprov i fysikämnet för åk 6.

Detta bedöms

Jag kommer att bedöma utifrån fysikämnets alla kunskapskrav för åk 6. Jag bedömmer dina kunskaper och förmågor genom att se till: 

 • Ditt deltagande vid diskussioner i klassen och i mindre grupper
 • Din dokumentation vid undersökningar och enskilt arbete. 
 • Dina resultat på skolverkets bedömningsprov för fysikprov. 


 

Grovplanering för fysikämnet VT 20:
OBS, sidangivelserna kan variera lite då vi har en ny och en gammal upplaga av Fysikboken. 
 

Vecka 11  
Luft och tryck. 
Läs sidorna 52-62 i Fysikboken och arbeta med sidorna 28-34 i arbetsboken. 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=310146029 Film om luft från sli.se “Vi lär oss om luft” 
 

Vecka 12  
Hur man gör experiment. 
Läs sidorna 66-67 i Fysikboken, Hur man gör experiment och arbeta med sidorna 36-37 i arbetsboken.  
 

Vecka 12 
Repetera kapitlet om Kraft och rörelse. Läs sidorna 48-51 i Fysikboken. Kontrollera så att alla sidorna i arbetsboken är gjorda (s. 26-27). Extra uppgift till kapitlet: Skriv 6 egna instuderingsfrågor till kapitlet. Glöm inte bort att skriva svar på frågorna. Lämna in till Ulrika efter att ni har bytt frågor med varandra.   
 

Veck 13 
Repetera kapitlet om Värme. Läs sidorna 64-75 i Fysikboken. Kontrollera så att alla sidorna i arbetsboken är gjorda (s. 35-41). Extra uppgifter till kapitlet Värme finns under fliken “värme” i NO-pärmen. Kopiera 42 st. 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=L104152-04 Film om värme från sli.se. “Vem vet – om värme” 
 

Vecka 13 
Repetera kapitlet om Magnetism. Läs sidorna 76-89 i Fysikboken. Kontrollera så att alla sidorna i arbetsboken är gjorda (s. 42-45). Extra uppgifter till kapitlet finns under fliken “Magneter” i NO-pärmen. Kopiera 42 st. 
 

Vecka 16
Repetera kapitlet om Elektricitet. Läs sidorna 90-103 i Fysikboken. Kontrollera så att alla sidorna i arbetsboken är gjorda (s. 46-51). Extra uppgifter till kapitlet finns under fliken “EL” i NO-pärmen. Kopiera 42 st. 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=U102192-02 Film om elektricitet från sli.se. “Välkommen till staden, elektricitet”  

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=U102192-02 Film om ststisk elektricitet från sli.se. “Testa, statisk elektricitet” 
 

Vecka 17 
Repetera kapitlet om Ljud. Läs sidorna 120-135 i Fysikboken. Kontrollera så att alla sidorna i arbetsboken är gjorda (s. 58-62). Extra uppgifter till kapitlet Ljud finns under fliken “Ljud” i NO-pärmen. Kopiera 42 st.  

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=U103976-16 Film om Ljud från sli.se “Labba Ljud” 

 

Vecka 17 
Repetera kapitlet om Ljus. Läs sidorna 136-151 i Fysikboken. Kontrollera så att alla sidorna i arbetsboken är gjorda (s. 63-67). Extra uppgifter till kapitlet finns under fliken “Ljus” i NO-pärmen. Kopiera 42 st.  

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=310145217-3 Film om ljus från sli.se “Vi lär oss om Ljus” 
 

Vecka 18
Repetera kapitlet om Astronomi. Läs sidorna 152-164 i Fysikboken. Kontrollera så att alla sidorna i arbetsboken är gjorda (s. 68-71). Extra uppgifter till kapitlet finns under fliken “Astronomi” i NO-pärmen. Kopiera 42 st. 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=U102192-02 Filmer från sli.se om planeterna, universum och årstider mm.  

(Se gärna fler filmer ur samma programserie) 
 

Vecka 19 
Energi och energikällor. Samt diskussion i helklass! 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=U102192-02 Film från sli.se om “sol, vatten och vindkraftverk. Samt om icke förnybara energikällor” 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=U102192-02 Film från Sli.se om “Våra naturresurser”. 

(Se gärna fler filmer om energikällor, finns på sli.se samt urskola.) 
 

Vecka 20-22
Skolverkets bedömningsprov i Fysikämnet.  
Skriv ut bedömningsprov och bedömningsunderlag från Bedömningsportalen.  

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Fysik år 4-6

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energi användning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvänd ning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: