Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snick och Snack - vännerna i Kungaskogen. Planering 19/20

Skapad 2020-03-13 13:30 i Upptäckarna ULNA Förskolor
Förskola
Vi har valt att arbeta med materialet i Vännerna i Kungaskogen Snick & Snack som bygger på att tydliggöra och stärka barnens värdegrunder. I Kungaskogen är det viktigt att vara trevlig mot varandra och inte lämna någon utanför. Hur man är en bra kompis. I Kungaskogen utforskar man både inomhus och utomhus.

Innehåll

vi har sedan terminstart

Rektorsprogrammet 

 

Juridik och etik i ledarskapspraktik

Namn:  Shaista Noralm

Grupp:  5/Empatiska administratörer, H20A

Framkommer rättighetskonflikten i syftet?

Nej

Redogör texten för relevanta lagrum?

Nej

Inleds juridiska stycket med en tydlig beskrivning av vilka intressenter texten ämnar fokusera på?

Nej

Är lagrummen korrekt refererade till?

Finns inga lagrum

Juridisk analys: Vägs de utvalda lagrummen emot varandra? Motiveras det i texten hur det juridiska ramverket hjälper i dilemmat? Tydliggörs rättighetskonflikter och eventuella överlappande rättigheter?

-

 

Kommentar

Din PM saknar helt rättsliga aspekter. Bestäm dig för vad som är kärnan i ditt dilemma, då blir det lättare att utveckla ett relevant rättsligt resonemang.

 

 

VAD JOBBAR VI MED ? 

Vi har sedan terminsstarten med alla skogsknyttar rödgruppen arbetat aktivt för att jobba med material från Snick & Snack Vännerna i Kungaskogen.
 • Hur är man en bra kompis
 • Natur / Djur
 • Matematik
 • Språk
 • Motorik (att lära känna sin kropp)
 • dans och rörelse (youtube)

 

     VARFÖR JOBBAR VI MED DET ? 

 • Varje barn ska känna sig värdefulla
 • Varje barn ska känna livslust och glädje
 • Alla barn ska uppskattas för den man är
 • Varje barn ska tro på sig själv och att det duger det han/han gör.
 • Att kunna samarbeta med varandra.
 • Vikten av att röra på sig och träna sin motorik
 • Barnen ska få möjlighet att höra och lära sig vardagsmatematiken.
 • Barnen ska få möjlighet att utforska teknik i olika former och material.
 • Värna om naturen och lära känna sin närmiljö

HUR JOBBAR VI MED DET ?

Vi har köpt in material i form av en bok och handdockor i form av de olika djuren.

Berätta för barnen om de olika djuren som finns i kungaskogen och vad de står för.

Snick och Snack visar oss hur man är en bra kompis och hur man samarbetar. Vi ska följa dom genom en berättelse som handlar om att bygga en koja.

I kungaskogen finns det ett antal olika djur med olika namn och karaktärer och som står för olika saker.

Ekorren Snick som tycker om matematik

Igelkotten Snack som tycker om rim och ramsor

Räven Raffe som älskar att bygga.

Kaninen Bitis tycker om att hoppa, springa samt röra på sig.

Älgen Älgvis som är skogens konung samt värnar om vänskap och rättvisa.

Vi bygger vidare på vår egen Kungaskog och Kung Älgvis skog.

Vi kommer att dela in barnen i två grupper; Snick och Snack.

Vad händer i en gammal stubbe med insekter och småkryp under olika årstider.

Bok och berättarmöten 

Pedagogen läser sagan, barnen får återberätta sagan och vi dramaserar tillsammans.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: