Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Historia, åk 8, v 11-19, VT 20

Skapad 2020-03-13 13:47 i Gylle skola Borlänge
Grundskola F
Gylle skola, VT 2020, SO – historia, åk 8

Innehåll

1700-talet: Upplysningen, amerikanska, franska och industriella revolutionen

 

Tidsplan

  • Vi arbetar med Upplysningen och 1700-talets revolutioner v. 11-19

 

     Förmågor att utveckla – mål:

·         använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

·         reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

·         kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

·         använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Centralt innehåll (ur Lgr 11)

·         Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

·         Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

·         Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

·         Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

·         Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

  • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

 

Arbetssätt, metod och material

  • Undervisningen består av muntliga lärargenomgångar och visningar av bland annat filmer och bildspel, PPT. Växelvis arbetar eleverna självständigt under lärarhandledning med bland annat arbetsblad, häften och uppgifter från olika läromedel. (Böcker: Levande Historia 8, sidorna 190-237)
  • Spelfilmer: Marie Antoinette (om franska revolutionen)

 

Bedömning och betygsättning

  • Examinerande skriftlig uppgift om amerikanska revolutionen, v 14.

(Påsklov vecka 15-16)

  • Prov v. 19: Franska och industriella revolutionen: 8A fredag. 8E fredag. 8B fredag. 8D onsdag. 8C fredag.
  • Deltagande och arbete på lektioner. Visad kunskap kan alltid bedömas.
  • Skriftliga inlämningsuppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: