Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Procent, kapitel 5, åk 7

Skapad 2020-03-13 15:46 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 Matematik
Vi stöter ofta på procent i vår vardag, till exempel i affärer, tidningar, TV, i arbetslivet och inte minst i den privata ekonomin. I det här arbetsområdet lär vi oss mer om att räkna med procent.

Innehåll

Tid: V.6-12

Mål:

 • Att kunna använda sig av procent begreppet i olika sammanhang
 • att man kan redovisa sin uppgifter på olika sätt
 • Att man muntligt kan delta i den diskussion kring matematiska problem och då använda ett matematiskt språk!

 

Innehåll:

 • Förstå vad procent betyder
 • Växla mellan procentform, decimalform och bråkform
 • Beräkna procent talet/andelen
 • Beräkna delen (1% metoden och decimal metoden)
 • Beräkna det hela(100%)
 • Problemlösning

Begrepp:

 • Procent
 • Andel
 • Delen
 • Det hela
 • Procentform
 • Bråkform
 • Decimalform

Undervisning: 

Gemensam genomgångar, eget arbete, diskussioner i grupper.

 

Bedömning:

Sker kontinuerligt under lektionerna. I gruppuppgifter och i ett avslutande prov.

Uppgifter

 • Ma - Prov med planering, Procent

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Matematik-procent

Bedömningsmatris i matematik för arbetsområdet procent

Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Problemlösning
Hur man löser olika problem med fokus på procent
Enkla problemlösningar med en eller två uträkningar
Olika typer av problem med fokus på procent
Kan lös de flesta olika typerna av problemlösningar med procent. ¨ Problemen innehåller flera uträckningar.
Tillvägagångssätt
Redovisning av uppgifterna
Kan var lite svårt att följa hur man har tänkt.
Tydliga och strukturerade redovisningar
Mkt enkelt att följa hur man har tänkt
Begrepp
Kan hantera: Omvandlingar mellan bråk,decimal och procentform beräkna: Andel, Det hela, Delen
Kan på ett enkelt sätt hantera begreppen
Har bra koll på begreppen
Kan tydligt och klart använda sig av alla begreppen.
Metoder
Att använda sig av olika metoder och se vilken metod som passar bäst för uppgiften
Kan lösa uppgiften med någon metod
Väljer lämplig metod till uppgiften
Kan använda sig av olika metoder. Använder enkla och effektiva metoder till uppgifterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: