Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Colores 9: Opiniones y sentimientos

Skapad 2020-03-13 18:29 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi ska öva på att förstå och använda uttryck för känslor och åsikter i samtal med jämnåriga. Vi avslutar med att skriva en dialog mellan personer som tycker olika.

Innehåll

Vi arbetar med texter och samtalsövningar om kärlek, pengar, att vara nervös, könsnormer, internetanvändning, husdjur och idrott. Även personliga egenskaper och åsiktsuttryck. Vi använder olika texter från Colores 9: ¿Cuánto vale?, ¿Qué quieres?, ¿Qué piensas? El amor, och Vale 9: Opiniones. 

Läxa till v 13 blir olika åsiktsuttryck plus att hålla med och inte hålla med.

Skriftligt test v 14. Du ska skriva en dialog mellan två ungdomar med olika åsikter och känslor. 

 

Uppgifter

 • Diálogo escrita Semana 14 - Sentimientos y opiniones

 • Tarea semana 13 Opiniones

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Opiniones y sentimientos

E
Enkelt och begripligt
C
Enkelt, relativt tydligt, till viss del sammanhängande
A
Enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Språkets omfång och bredd
Smalt ordförråd om åsikter och känslor som används på rätt sätt.
Bredare ordförråd om åsikter och känslor som förhindrar upprepningar och tillåter längre meningar. Kan använda vokabulären för att lösa problem.
Ordförråd om åsikter och känslor som kan användas i olika situationer, i varierade beskrivningar och meningar med fler satser.
Språkets precision
Ordvalen stämmer med elevens syfte. Verb i presens, perfekt och futurum plus några adjektiv används och stämmer huvudsakligen.
Presens, perfekt och futurum fungerar. Adjektiv och substantiv böjs oftast rätt.
Variation i ordval. Presens, perfekt och futurum - och även adjektivböjning - fungerar obehindrat.
Bindning
I huvudsak begripliga meningar med huvudsats.
I huvudsak korrekta meningar med huvudsats, något bindeord och även tidsuttryck.
Det finns korrekta huvudsatser och bisatser. Flera bindeord, tidsuttryck.
Flöde
Berättelser och samtal är logiska.
Berättelser och samtal är logiska och har viss rytm. Har början och ett slut.
Berättelser och samtal är logiska, har rytm, kronologi och röd tråd.
Mottagaranpassning
Lyssnar aktivt och använder relevanta frågor och svar. Även i skrift.
Kan hjälpa kamraten på traven, ge ledtrådar. Hålla igång samspelet. Även i skrift.
Följer upp med följdfrågor, visar intresse. Utvecklar samspelet. Även i skrift.
Använda språkliga strategier
Kan ge texten liv genom att variera ett smalt ordförråd
Kan ge personlig färgning genom utrop, förstärkningar med mera
Kan beskriva och omformulera för att visa vad man menar även när exakt vokabulär saknas
Kunna reflektera över länder
Refererar till spansk/latinsk kultur
Känner till flera kulturella företeelser, särdrag, personligheter etc från spansk/latinsk kultur.
Kan resonera och jämföra företeelser från olika spansktalande länder/områden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: