Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading & listening comprehension: ch8 & ch9

Skapad 2020-03-14 12:23 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Engelska
Eleverna övar på läsförståelse. De läser arbetar med texter som handlar om Andra världskriget och landet Irland

Innehåll

Introduction

In chapter 8 students read texts and listen to tracks that recount some of the atrocities committed by the Nazis during the WWII against minorities due to their faith and ethnic background. In addition to that, they read stories of great sacrifice and heroism.

In chapter 9, students read and learn about the European country, Ireland. They get to know more about Irish traditions and and important historical events.

Material and sources used 

New Times Three: chapter 8

Textbook

Chapter 8: The world at war

- Resistance p.48-49

Focus areas: reading comprehension, facts about the Belgian resistance and vocabulary.

- Love thy neighbor  p.50-51

Focus areas: reading comprehension, facts about Auschwitz and vocabulary 

- Track: A Christmas story p.90-91

Focus areas: reading comprehension and vocabulary

- Track: The last letter home p.88-89

Focus areas: vocabulary and writing a summary of the text

Chapter 9: Ireland

- Country on the go p. 54-55

Focus areas: reading comprehension, vocabulary and facts about traditions and history. 

- Famime p.56-57

Focus areas: reading comprehension, historical events  and vocabulary.

- Track: A very sad situation (story)

Focus area: Reading comprehension and vocabulary.

- Track: A pig's head for Christmas

Focus Areas: Reading comprehension, history and traditions.

Workbook 

Chapter 8

- Vocabulary training 

- Writing dates in English 

- Translation 

- Listening comprehension 

Chapter 9

- Textwork

- Listening comprehension 

- Vocabulary 

- Translation 

- Grammar: the infinitive

Explanatory videos 

WWII: resistance from Youtube.com

Ireland  from youtube.com

Famine in Ireland 

Conflict in Northern Ireland

Evalutaion form: Test

As part of our training for NP, students have a reading comprehension test to measure their performance and check their readiness. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9

Matriser

En
Reading comprehension test /läsförståelseprov

F
E
D
C
B
A
Förstå texter
Läsförståelse av texter,: vokabulär, flervalsfrågor och öppna frågor
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
når för närvarande ej kunskapskraven
förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta enkla och tydliga detaljer i olika slags texter samt översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta i viss mån väsentliga detaljer i olika slags texter samt i viss mån redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med fungerande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika slags texter samt välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika slags texter samt välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med relativt gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika slags texter samt välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet

VIKTIGT: SE BORT FRÅN BETYG SOM STÅR NEDANFÖR

F
E
D
C
B
A
Utvecklingsområden
Du behöver arbeta med
ditt förråd av ord.
bearbetning och tolkning av texter: hitta huvud ide, viktiga detaljer och sätta allt i sammanhang.
hastighet.
precision: hitta relevanta och korta svar.
stavning

En
Listening comprehension test /hörsföståelseprov

Rubrik 1

F
E
D
C
B
A
Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talad engelska
når för närvarande ej kunskapskraven
förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska samt översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta i viss mån väsentliga detaljer i talad engelska samt i viss mån redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med fungerande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska samt välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska texter samt välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med relativt gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska samt välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet

VIKTIGT: SE BORT FRÅN BETYG SOM STÅR NEDANFÖR

F
E
D
C
B
A
Utvecklingsområden
Du behöver jobba med
Stavning
Träna på talad engelska: Du kan använda radio, filmer och youtube för att förbättra den här förmågan
bearbetning och tolkning talad engelska: hitta huvud ide, viktiga detaljer och sätta allt i sammanhang.
precision: hitta relevanta och korta svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: