Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen.

Skapad 2020-03-14 17:47 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Biologi
Din kropp är en av de mest fantastiska organismer som finns på jorden. Du består av tiotusentals miljarder små celler som alla har ett eget liv. Cellerna samarbetar och bildar tillsammans olika organ och organsystem - människokroppen. Detta arbetsområde berättar om hur din kropp fungerar.

Innehåll

Vad?

I arbetsområdet "MÄNNISKAN" så kommer du att få lära dig hur de olika organsystemen samarbetar för att kroppen ska fungera. Vi kommer att arbeta med cellens uppbyggnad till en början för att sedan gå in på matspjälkningen, andningen, blodomloppet, immunförsvaret, skelettet, musklerna, huden, nervsystemet och slutligen hormonerna.

Hur ska vi arbeta med detta område?

  • föreläsningar  ppt
  • diskutera/arbeta  i par, grupp samt i helklass 
  • Filmer  www.studi.se - "Djurcellen", "Celldelning", "Cellens specialisering", "Matspjälkning I och II", "Andningen", "Blodet", "Hjärtat och kärlsystemet", "Hjärtat", ,, "Skelett", "Muskler", "Hud" och "Nervsystemet".
  • Använda dig av Spektrum Biologi; läsa och använda informationen i arbetet i häftet, skapa egna texter utifrån olika frågeställningar, svara på olika frågor till vissa kapitel samt göra perspektivet och finalen
  • Arbeta med givna övningar på  gleerups.se
  • Laborera utifrån givna planeringar (läsa och följa instruktioner, genomföra och utvärdera, labbrapport)
  • göra en egen ppt,
  • prov, 

Matriser

Bi
MÄNNISKAN

Ny nivå
E
Ny nivå
C
Ny nivå
A
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information och använda den i olika uppgifter som hör till arbetsområdet. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang i din dokumentation.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använda den i olika uppgifter som hör till arbetsområdet. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang i din dokumentation.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använda den i olika uppgifter som hör till arbetsområdet. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang i din dokumentation.
Använda information & anpassa framställning
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Samband som rör människokroppen
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Ny aspekt
Biologiska sammanhang
Du har grundläggande kunskaper om kroppens celler, organ, organsystem och dess uppbyggnad, funktion och samverkan
Du har goda kunskaper om kroppens celler, organ, organsystem och dess uppbyggnad, funktion och samverkan
Du har mycket goda kunskaper om kroppens celler, organ, organsystem och dess uppbyggnad, funktion och samverkan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: