Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil åk 8 v. 12-20

Skapad 2020-03-14 20:29 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Att röra på sig är viktigt för ungdomars utveckling. Fysisk aktivitet påverkar hälsan på flera sätt, vårt skelett och våra muskler blir starkare och vår balans och rörelsemönster utvecklas på ett positivt sätt. Att lära sig planera för sin egen fysiska aktivitet är således avgörande.
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Att röra på sig är viktigt för ungdomars utveckling. Fysisk aktivitet påverkar hälsan på flera sätt, vårt skelett och våra muskler blir starkare och vår balans och rörelsemönster utvecklas på ett positivt sätt. Att lära sig planera för sin egen fysiska aktivitet är således avgörande.

Innehåll

 

Varför: Syfte och innehåll

 

Genom undervisningen i momentet Hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet
 • utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande
 • utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil
 • Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.
 • Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna utveckla sin förmåga att,

 

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

 

 

 

Vad: Centralt innehåll

 

 

Rörelse

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus.

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

 

Hälsa & Livsstil

• Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

 

 

 

Hur: Momentupplägg

Du ska delta i testerna första lektionerna. Utifrån dessa tester, och teorigenomgången, ska du sedan utforma ett mål för hur långt du vill ha nått vid test 2.

Styrketräning : Du ska konstruera ett träningsschema för Pass 1 i Styrka. Efter Pass1 är utfört ska du konstruera Pass2 i styrka med en progression, alltså det du ska göra nästa lektion, samt göra en kort utvärdering på pass 1.  Efter Pass 2 är utfört ska du konstruera Pass 3 med en progression, alltså det du ska göra nästa lektion, samt göra en kort utvärdering. Efter Pass 3 utfört ska du konstruera pass 4, sedan göra ni test 2 i styrka och testa målen som du satte upp efter test 1. I samband med test 2 ska du skriva en övergripande reflektion kring dina uppsatta mål, ditt träningsschema, dina upplevelser kring din träning samt uppnådda resultat.

Konditionsträning : Du ska konstruera ett träningsschema för Pass 1 i kondition. Efter Pass1 är utfört ska du konstruera Pass2 i kondition med en progression, alltså det du ska göra nästa lektion, samt göra en kort utvärdering på pass 1.  Efter Pass 2 är utfört ska du konstruera Pass 3 med en progression, alltså det du ska göra nästa lektion, samt göra en kort utvärdering. Efter Pass 3 utfört ska du konstruera pass 4, sedan göra ni test 2 i kondition och testa målen som du satte upp efter test 1. I samband med test 2 ska du skriva en övergripande reflektion kring dina uppsatta mål, ditt träningsschema, dina upplevelser kring din träning samt uppnådda resultat.

Alla mål, träningsschema och reflektioner, ska dokumenteras i din skrivbok som du lämnar till din lärare efter varje lektion. Du kommer att bli bedömd på det du skriver i din bok och det du genomför under lektionerna. Du kommer även att bli bedömd på ett teoriprov där det kommer frågor på häftet.

 

Begrepp

 

-        Koncentrisk fas: Detta är den fas där muskeln förkortas, exempelvis när du drar dig upp i en pullup eller trycker dig upp från golvet i en armhävning.

 

-        Excentrisk fas: Detta är den fasen av ett lyft där du håller emot. Detta är exempelvis när du sänker bröstet ner i marken i en armhävning eller när du kommit hela vägen upp i en pullup och börjar sänka dig. I denna fas är du oftast starkare än i den koncentriska fasen och är därför ett bra ställe att börja på om man exempelvis vill lära sig göra en pullup.

 

Exempel= Hoppa upp så att hakan kommer över stången. Härifrån ska det ta 5 sekunder för dig att sänka ner till raka armar. Gör 3 såna reps vila 30 sekunder och kör 5 såna set, voila du är nu på god väg till en ”vanlig” pullup.

 

-        Repetitioner: En upprepning av vald övning

 

-        Set: En omgång repetitioner. Ett ”rakt set” är när du gör en övning i taget. Ett ”superset” är när du gör två övningar på raken.

 

Exempelpass raka set

Övningar

Set 1

Vila

Set 2

Vila

Set3

A armhävning

10

 

20s

10

20s

10

B knäböj

10

15s

10

15s

10

C situps

15

20s

15

20s

15

 

Exempelpass superset

Övningar

Set1

Set2

Set3

A1 armhävningar

10

10

10

A2 knäböj

15

15

15

A3 situps

15

15

15

Vila

1min

1min

1min

 

Här har jag benämnt övningarna med A1, A2 och A3 för att visa att de ska göras direkt efter varandra och sen bestämma vila.

 

Utvärdering

 

Bedömningsmatris

   E

   C

   A

Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.

 

Du anpassar dina rörelser efter bästa förmåga och till viss del med rätt teknik.

 

Du utför rörelserna till viss del med rätt teknik.

 

Du utför väl och med rätt teknik.

 

Du kan sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

(Träningsschemat)

Du har satt upp mål samt planerat ett pass i både styrka och kondition. Dessa utgår ifrån dina testresultat.

Du har planerat 1 pass, samt satt rimliga mål, i både styrka samt kondition. Dessa utgår från dina testresultat. Du planerar även minst ett pass till i varje moment. Detta pass innehåller en progression från pass 1.

Du har planerat minst 2 pass i varje moment. Du visar hur du kan olika progressioner genom att ändra på olika variabler. Progressionerna ska vara rimliga.

 

 

Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra under­byggda resonemang om hur aktiviteterna och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

(Reflektion/Utvärdering)

Du ger en enkel och till viss del underbyggd beskrivning av träningspro­grammets förväntade effek­ter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relation till egna upplevelser och eventuell måluppfyllelse.

Du kan ge enkla exem­pel på och föra en till viss del underbyggt resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av häl­san påverkas av träning och andra faktorer.

Du ger en utvecklad och relativt väl underbyggd beskrivning av träningspro­grammets förväntade effek­ter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relation till egna upplevelser och eventuell måluppfyllelse.

Du kan ge utvecklade exempel på och föra ett relativt underbyggt resone­mang om hur fysiska, psy­kiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och andra faktorer.

 

Du ger en väl ut­vecklad och väl underbyggd beskrivning av träningspro­grammets förväntade effek­ter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relation till egna upplevelser.

Du kan ge välutvecklade exempel på och föra ett väl underbyggt resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och andra faktorer.

 

 

Veckoplanering ( mål med veckan + sidhänvisningar)

Vecka 12 Intro

Lektion 1: I klassrummet teori kring momentupplägg, set, rep och övningar. Lektion2:  Styrketest – maxtest i armhävningar och horisontalrodd, utför så många armhävningar du klarar efter varan vila sedan i en minut gör detta i 3 set. vila 1 minut/set. Sätt mål i både armhävningar och horistontalrodd och genomgång av övningarna.

Vecka 13 styrka

Lektion 1: -Utför ett pass av idrottsläraren. Du ska också konstruera din första styrkepass 1, passet ska vara ca 25 minuter och ska genomföras på lektionstid. Passet ska innehålla 2 övningar per del (press/drag) och minst 8 set totalt per del. Det ska även innehålla uppvärmning.

 Lektion 2: genomföra eget konstruerat Pass 1 i styrka. Skriv reflektion efter passet där du svarar på vissa frågor. Utifrån detta pass, konstruera pass 2 med progression i alla övningar. Byt inte ut övningar utan progressionen görs genom ändringar i set, reps och vila.

Vecka 14 styrka

 

Lektion 1: -Utför ett pass av idrottsläraren. Lektion 2: -Utför eget konstruerat Pass 2 i styrka. Skriv reflektion efter passet där du svarar på vissa frågor. Utifrån detta pass, konstruera pass 3 med progression i alla övningar. Byt inte ut övningar utan progressionen görs genom ändringar i set, reps och vila.

Vecka 16 styrka

Lektion 1: påsklov. Lektion 2:  Genomföra eget konstruerat Pass 3 i styrka. Skriv reflektion efter passet där du svarar på vissa frågor. Utifrån detta pass, konstruera pass 4 med progression i alla övningar. Byt inte ut övningar utan progressionen görs genom ändringar i set, reps och vila.

Vecka 17 test2 styrka/ test 1 i kondition

lektion1: Nu är det dags att testa dina uppsatta mål i styrka (test 2). I samband med test 2 ska du skriva en övergripande reflektion kring dina uppsatta mål, ditt träningsschema, dina upplevelser kring din träning samt uppnådda resultat.

lektion 2: Konditionstest 1varv runt Rålis på tid (test 1). Teori kring intervall träning/konditionsträning. Tid eller distans? Backe? Vila mellan seten? Utforma Pass 1 med intervaller som ska genomföras på lektionstid. Passet ska vara ca 25 minuter långt. Sätt ett mål i form av vilken tid vill du klara på nästa test.

Vecka 18 kondition

Lektion 1: - Utför eget konstruerat Pass 1i kondition. Skriv reflektion efter passet där du svarar på vissa frågor. Utifrån detta pass, konstruera pass 2 med progression. Gör inte för stora ändringar i valda distanser ex från 10 x 100 meter till 5 x 800 utan progressionen görs genom ändringar i set, distans och vila. Lektion 2: - Utför eget konstruerat Pass 2 i kondition. Skriv reflektion efter passet där du svarar på vissa frågor. Utifrån detta pass, konstruera pass 3 med progression. Gör inte för stora ändringar i valda distanser ex från 10 x 100 meter till 5 x 800 utan progressionen görs genom ändringar i set, distans och vila.

Vecka 19 kondition

Lektion 1:  Utför eget konstruerat Pass 3 i kondition. Skriv reflektion efter passet där du svarar på vissa frågor. Utifrån detta pass, konstruera pass 4 med progression. Gör inte för stora ändringar i valda distanser ex från 10 x 100 meter till 5 x 800 utan progressionen görs genom ändringar i set, distans och vila. Lektion 2:  Utför eget konstruerat Pass 4 i kondition. Skriv reflektion efter passet där du svarar på vissa frågor. Utifrån detta pass, konstruera pass 4 med progression. Gör inte för stora ändringar i valda distanser ex från 10 x 100 meter till 5 x 800 utan progressionen görs genom ändringar i set, distans och vila.

Vecka 20. Test 2 i kondition och  Prov skriftligt

Lektion 1: Nu är det dags att testa dina uppsatta mål i kondition (test 2). I samband med test 2 ska du skriva en övergripande reflektion kring dina uppsatta mål, ditt träningsschema, dina upplevelser kring din träning samt uppnådda resultat.

 Lektion 2: skriftligt prov i klassrummet fredag den  14 maj.

 

 

 

 

 

 

 

-         

 

-         

 

 

 

2.    

 

-        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-       

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Övningsbank

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: