Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi

Skapad 2020-03-15 17:10 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Vi arbetar med mytologiska berättelser och sagor för att förstå betydelsen av människors världsbild under järnåldern och hur vi kan se spår av de mytologiska figurerna i vårt samhälle än idag.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Religionskunskap Svenska
Hur var det nu i begynnelsen egentligen? I det här området läser vi om hur människorna under järnålderns sista period (vikingatiden) förde vidare myterna om Muspelheim, Nifelheim, Ginnunagap och de mäktiga asagudarna Oden, Frigg, Tor, Freja och deras jämlikar. Tillsammans dyker vi ner i sägner och berättelser för att förstå hur vikingatidens människor förklarade naturfenomen med hjälp av hjältar och gudar i mytologins värld.

Innehåll

 

Lektionerna kommer gå in på följande: 

Skapelsen, Yggdrasil, Oden, Tor, Freja, Loke, Frigg och Ragnarök. 

 

Arbetssätt - Inom det här arbetsområdet kommer du att få:

 

 • Läsa och sammanfatta faktatexter samt träna på och samtala om begrepp kopplade till området
 • Läsa och analysera skönlitterära verk som återger sägner och berättelser om de nordiska asagudarna
 • Se filmer och analysera innehållet i helklass och i mindre grupper
 • Leta spår efter den nordiska mytologins förgrundsgestalter i vårt samhälle
 • Arbeta med skapande i olika former för att illustrera de mytologiska berättelserna och gestalterna

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde

 

 

 • En fördjupad förståelse för hur forntiden (järnåldern) kan iakttas i vår tid genom spår i språkliga uttryck
 • Förstå betydelsen av starka berättelser om gudar och hjältar i nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid. 

 

Utvärderingsformer 

 

Du visar dina kunskaper genom att aktivt delta under lektionerna: lyssna, svara, reflektera, berätta, jämföra, diskutera och sammanfatta.

 

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper både muntligt och skriftligt vid slutet av arbetsområdet.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Re  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Re  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: