Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2020-03-15 20:52 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Vasatiden
Grundskola 5 Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu kommer en ny tid. Den varar mellan åren 1523-1611 och kallas för Vasatiden. Under denna period styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan han hans söner. Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället? Vilka spår kan vi se av Vasatiden idag?

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla kunskaper om vad som hände under Vasatiden och hur det kunde komma sig att det inträffade. Du ska även lära dig vilka det var som regerade och vad de gjorde för utvecklingen av landet Sverige. Undervisningen kommer även bidra till att du utvecklar kunskaper om olika historiska sammanhang, historiska händelser och gestalter. Du kommer även få reflektera över samt föra resonemang kring konsekvenser och samband av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar. Du kommer att lära dig hur människorna levde, hur kyrkan utvecklades och varför detta skedde.  Till sist kommer du även lära dig många historiska begrepp som är typiska för Vasatiden samt vad som skedde i världen under samma tidsperiod. 

Konkretisering av mål

Efter avslutat område ska du kunna:

 • Känna till Gustav Vasa och hans liv och kunna förklara betydelsen han hade för det svenska samhället under hans levnadstid.
 • Känna till andra viktiga personer och händelser under Vasatiden och namn på dessa, t.ex. reformationen, Dackefejden, Martin Luther, Gustav Vasas söner, Kristian III...
 • Förstå bakgrunden till och sambanden mellan några viktiga händelser under Vasatiden, t.ex. varför Gustav Vasa fick stöd från folket att bli kung och varför folket sedan gjorde uppror mot honom.
 • Kunna berätta om hur det var att leva under Vasatiden, samt kunna jämföra med andra tider och andra länder.
 • Kunna vara källkritisk och känna till varför det är bra att veta varifrån fakta kommer. Förstå varför det finns likheter och skillnader mellan hur Vasatiden framställs i olika skrifter.
 • Förstå samband mellan Vasatiden och någon annan tid och våran tid gällande politik, kvinnor, män och barns levnadsvillkor, traditioner, namn, byggnader, städer och gränser.
 • Förmåga att använda centrala ord och historiska begrepp.

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Läsning och granskning av faktatexter
 • Orsak-händelse-konsekvens
 • Skriva sammanfattning
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Grupparbeten
 • Enskilt arbete
 • Faktafilmer  

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:

- Dina texter där du beskriver historiska skeenden.

- Lektioner där du muntligt och skriftligt visar vad du kan. 

- Skriftligt prov. 

 

Ord och begrepp (ur ett historiskt sammanhang)

 • Makt, handel, Hansan, utbyte, staten, kröning, förändring, reformationen, avlatsbrev, protestantismen, levnadsvillkor, uppror, statskyrka, påven, protestanter, arvrike, katoliker, katolska kyrkan, statskassa, flotta, Dackefejden, renässansen, boktryckarkonst, gods, ära, ärelysten, astrologi, hertig, trolös, tröska, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor, tolkning, arm'e, kättare, bannlyst. 

   

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift om vasatiden tisdagen den 5 maj

 • Historia lektion den 22 april

 • Historia 20 april

 • Historia lektion 15 april

 • Historia lektion 1 april

 • Historia 30 mars

 • Historia 25 mars

 • År 5! V.12. Se filmen "Gustav Vasa del 1 - Blodbad och en unions upplösning" på SLI!

 • Lärandematris historia 1500-1600 tal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: