Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAGANS FÖRTROLLANDE VÄRLD - Prov berättande text/sagogenren 6A Våren 2020

Skapad 2020-03-16 15:30 i Öjersjö Storegård Partille
Du kommer att läsa och lyssna på berättande texter och sagor. Du kommer att skriva en egen saga med passande illustrationer, bearbeta den, ge och ta emot respons, samt läsa sagan med inlevelse. Du kommer att få lära dig om sagans typiska drag och uppbyggnad, berömda sagosamlare och författare liksom om folk- och konstsagan som form. Arbetsområdet innefattar även språklära, studieteknik och digital lärmiljö.
Grundskola 6 Svenska Bild
I alla tider har människor berättat sagor för varandra. Varför? Vad är det som fångar oss? I folksagor och konstsagor finns det magi, talande djur, kentaurer, tomtar och troll, Du möter hjältar, drakar, prinsar och prinsessor på gott och på ont. Vilka typiska sagodrag finns det och vad skiljer sagan som form från andra berättelser? Har manga, myter, fantasy, tv-såpor och skräckfilmer med sagor att göra? I det här arbetsområdet får du svar på frågorna. Vi läser, reflekterar och skriver en egen saga med passande illustrationer. Låt oss börja. Det var en gång ...

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att du utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla ditt tal- och skriftspråk så att du får tilltro till din språkförmåga och kan uttrycka dig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. 

 

Arbetssätt och delmål

I det här arbetsområdet kommer du att träna på förmågan att tala, läsa och skriva. Du kommer att få lyssna till, titta på, läsa och skriva sagor. Du kommer också att arbeta med kamratrespons och få kunskaper om berättande text som genre, samt få specifika kunskaper om sagors budskap, typiska språkliga drag, uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar. Det innebär att du kommer att:

 • läsa, reflektera enskilt och i helklass om olika berättande texters innehåll, budskap och uppbyggnad.
 • få kunskap om sagogenren, dess muntliga tradition, lära känna sagosamlare och sagoförfattare, urskilja folksagor och konstsagor.
 • pröva olika lässtrategier och arbeta med studieteknik kopplat till vald inlärningsstil
 • hitta strategier för att skriva en egen saga med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • skapa en saga där ord och bild samspelar.
 • bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • ge och ta emot konstruktiv respons.
 • arbeta med språkets struktur så som meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken, interpunktion, böjningsformer och ordklasser.
 • läsa din saga med variation och inlevelse i den muntliga traditionens anda.
 • skapa skrivdokument med hjälp av datorn, använda stavningskontroll och ordbok digitalt.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt på lektionerna med det arbete du gör muntligt och skriftligt. Du kommer också att skriva en saga och göra ett sagoprov. På sagoprovet bedöms om du kan:

 • tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i sagor och beskriva din upplevelse av läsningen,
 • beskriva vad en berättande text och sagogenren innebär med olika begrepp.
 • förmedla och resonera runt dina kunskaper om hur sagor kommit till genom historiens gång (muntlig tradition, folksagor, konstsagor)

 

 

 

 

Matriser

Sv Bl
SAGANS FÖRTROLLANDE VÄRLD - MATRIS SAGOPROV ÅK 6, 2020

BEDÖMNINGSASPEKTER

E
DU VISAR TILL VISS DEL KÄNNEDOM OM SAGAN SOM GENRE
C
DU VISAR RELATIVT GOD KÄNNEDOM OM SAGAN SOM GENRE
A
DU VISAR GOD KÄNNEDOM OM SAGAN SOM GENRE
LÄSFÖRSTÅELSE SAGOGENREN - ATT DRA SLUTSATSER AV DET LÄSTA OCH SAMMANFATTA
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och föra(...) resonemang om informationens användbarhet.
enkla
utvecklade
välutvecklade
FORMULERA SIG SKRIFTLIGT - FAKTA OM SAGOGENREN LIKSOM ÅSIKTER
Sammanställningarna innehåller (...) beskrivningar ...
enkla
utvecklade
välutvecklade
KÄNNEDOM OM ÄMNESSPECIFIKA ORD FÖR SAGOGENREN
och (...) användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
viss
relativt god
god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: