Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2020-03-16 22:08 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Favorit 5a Kapitel 2
Grundskola 5 Matematik
Geometri är mer än bara kvadrater och trianglar. När vi är klara så kommer vi veta hur man använder en gradskiva, hur många grader hörnen i en triangel har och vilka delar en cirkel har. Och mycket mycket mer...

Innehåll

Mål vi ska uppnå i det här avsnittet

Problemlösning

- Tolkar och löser problem i geometri, t.ex. med omkrets och vinkelsumma på ett godtagbart sätt
- Du kan beskriva tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt.
- Du kan bedöma rimligheten i ett resultat.

Begrepp

Du ska lära dig vad dessa begrepp betyder:

Punkt, linje, stråle, sträcka och polygon
Parallell, vinkelrät och skärningspunkt
Vinkel, grader, rät, spetsig och trubbig
Cirkel, medelpunkt, cirkelsektor, radie och diameter
Klot, kon, cylinder, pyramid och rätblock

Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol.

Visar på samband mellan olika begrepp, som att antal grader i triangelns vinkelsumma och den raka vinkeln är samma


Metoder

Ritar geometriska objekt, trianglar, fyrhörningar, parallella linjer, rätvinkliga linjer, linjer som skär varandra, vinklar och cirklar.

Beräknar omkrets och vinklar i trianglar och fyrhörningar.

Resonemang

Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik och följer och för matematiska resonemang och motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med geometriska objekt, omkrets och vinklar.

Kommunikation

Du beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt, du beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med geometriska objekt, omkrets och vinklar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri

Behöver träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
- Tolkar och löser problem i geometri, t.ex. med omkrets och vinkelsumma på ett godtagbart sätt - Du kan beskriva tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt. - Du kan bedöma rimligheten i ett resultat.
Begrepp
Du ska lära dig vad dessa begrepp betyder: Punkt, linje, stråle, sträcka och polygon Parallell, vinkelrät och skärningspunkt Vinkel, grader, rät, spetsig och trubbig Cirkel, medelpunkt, cirkelsektor, radie och diameter Klot, kon, cylinder, pyramid och rätblock Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol. Visar på samband mellan olika begrepp, som att antal grader i triangelns vinkelsumma och den raka vinkeln är samma
Metoder
Ritar geometriska objekt, trianglar, fyrhörningar, parallella linjer, rätvinkliga linjer, linjer som skär varandra, vinklar och cirklar. Beräknar omkrets och vinklar i trianglar och fyrhörningar.
Resonemang
Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik och följer och för matematiska resonemang och motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med geometriska objekt, omkrets och vinklar.
Kommunikation
Du beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt, du beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med geometriska objekt, omkrets och vinklar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: