Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Legobilsrace

Skapad 2020-03-17 09:19 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Grundskola F – 6
Eleverna får möjlighet att tillsammans i en liten grupp (2-3 personer) planera och konstruera en legobil med specifika egenskaper som testas i racet.

Innehåll

 

Lärmål. Utveckla förmågan att samarbeta, skapa och se sambandet mellan teknik och funktion. Eleverna får möjlighet att utveckla egna idéer och lösa problem. 

 

 

 

Planering av utvärdering. Genom ett race med bilarna får konstruktionerna (bilarna) testas i olika moment ( hållbarhet, ska köra rakt, bedöma avstånd) och eleverna får se hur deras bil klarar de olika testerna.

Muntlig utvärdering med eleverna, Vad var bra?/mindre bra?, Vad har jag lärt mig?

Personalen utvärderar arbetet på gemensam planering

 

 

 

Undervisning. Instruktioner och utdelning av material. Pedagogerna hjälper och stöttar vid behov.

 

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: