Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder

Skapad 2020-03-17 10:19 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi
Nu kommer du att få lära dig om kemins grunder, atomen, periodiska systemet, kemiska reaktioner, blandningar och lösningar, syror och baser.

Innehåll

INNEHÅLL/CONTENT

Vecka

Innehåll

Sidor i boken

 

10

Atomen, grundämnen, periodiska systemet, molekyler

8 – 15

 

11

Fas-t, flytande-, gasform

19 – 22

 

12

Kemiska reaktioner, blandningar och lösningar

16 -18, 23 -25, 30 -33

 

13

Blandningar och lösningsmedel, separationsmetoder

34 - 38

 

14

Repetition

 

PROV?!

15

Påsklov

 

 

16

Vatten

82 - 86

 

17

Vattnets egenskaper, vattenrening

87 – 89, 93 - 95

 

18

Syror och Baser

104 - 107

1 maj/ledigt på fredagen

19

Syror och Baser

 108 - 113

 

20

Syror och Baser

114 – 116, 124 - 125

 

21

Prov onsdag

 

Kristihimmelsfärd ledigt torsdag och fredag

22

 

 

 

23

 

 

Betygen sätts, tisdag

24

 

 

Skolavslutning tisdag

MÅL/TARGET

Eleven ska förstå:

Att allt är uppbyggt av atomer

Hur en atom är uppbyggd

Vad en molekyl är 

skillnaden mellan kemisk reaktion och fysikalisk omvandling

 

MATERIAL/RESOURCES

Lektionsanteckningar:

Atomer och joner

Blandningar och lösningar

Molekyler

Fysikalisk omvandling

Kemisk reaktion

Kemiboken kapitel 1, 3, 4 och lite av kapitel 5

Videoklipp:

Na, K och Li i vatten

Instuderingsfrågor kapitel 1

Laborationer

Till Provet den 20 maj:

Instuderingsfrågor syror, baser, salter, vatten

Sidor i boken: 85 - 89, 104 - 116, 124 -125

 

BEDÖMNING/ASSESSMENT

Prov

Praktiska arbetet vid laborationer

Laborationsrapporter

Inlämningsuppgifter

Uppgifter

 • Lektionsuppgift fredag 24 april

 • Labrapport elda Mg och stålull

 • Lektionsuppgift 26 mars Balansera formler

 • Bygga atomer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemins grunder

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Ke
Elda stålull och magnesium

E
C
A
Genomförande
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Eleven använder utrustningen på ett säkert, fungerande och effektivt sätt.
Förståelse för resultat (slutsats)
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Jämför resultat med frågeställningar och drar enkla slutsatser.
Jämför sina resultat med frågeställningar och drar utvecklade slutsatser. Kan förklara resultatet med hjälp av kunskap om biologi/fysik/kemi och visar förståelse.
Jämför resultat med frågeställningar och drar välutvecklade slutsatser. Kan förklara resultatet med hjälp av kunskap om biologi/fysik/kemi och visar god förståelse.
Resultatens rimlighet
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
För enkelt resonemang om resultatets rimlighet.
Diskuterar resultatets rimlighet.
Diskuterar resultatets rimlighet kopplat till olika felkällor.
Förslag på förbättring och nya frågeställningar.
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven bidrar till att ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningen kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentationen
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Skriver en enkel rapport med tex en tabell som resultat.
Skriver en utvecklad rapport där alla delar finns med.
Skriver en välutvecklad rapport där alla delar finns med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: