Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och Natur

Skapad 2020-03-17 10:32 i Rayan förskola Fristående förskolor
Förskola
Tema språk och natur HT 2019 Detta tema har vi arbetat med under hösten 2019. Vi har uppmärksammat ett intresse hos barnen för olika djur och insektsarter. I form av att de vill utforska vart dessa bor, vad dom äter och olika dess olika namn. Vi har därför valt att utgå från barnens intresse i planeringen och utformningen av verksamheten och innehållet av den.

Innehåll

Vi kommer fortsatt i planeringen fånga upp det som intresserar barnen och ha det som utgångspunkt för planeringen. De vi har tänkt att göra för att stimulera och ta tillvara på barnens nyfikenhet är följande.

-         -  Läsa böcker om de djur och insekter som intresserar barnen

-          - Se på fakta filmer om insekter, djur och natur

-         -  Besöka stall och bondgårdar

-          - Ha veckovis regelbundna besök till skogen

-          - Använda oss av estetiska lärprocesser för att skapa större förståelse för begrepp, samband och omvärlden. Så som exempelvis bild    i form av bilderböcker, filmer, skapande av egna bilder och teckningar.

-          - Använda oss av naturmaterial för skapande

-          - Naturbingo med olika naturmaterial och insekter

-         -  Plantera frön för att bilda förståelse för hur föda uppstår och diskuterat vad olika djurarter samt människor äter

-        -   Besöka biblioteket för att läsa och låna fakta böcker om olika djur och insekter

-         -  Flyta sjunka experiment med naturmaterial

Mål:

Syftet med detta tema är att barnen ska bilda sig en förståelse för sin omvärld.

Samt få möjlighet till att bilda sig en förmåga att utforska naturvetenskap samt kunskaper om växter och djur.

Barnen får även genom detta tema möjlighet till att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: