Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner

Skapad 2020-03-17 10:48 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Under detta moment kommer du att fördjupa dina kunskaper om fyra av de fem största religionerna: judendom, kristendom (behandlades i åk 8), islam, hinduism och buddhism. Inledningsvis går vi tillsammans igenom samtliga religioner och gör jämförelser. Efter detta väljer du en av religionerna att fördjupa dig i - kanske den du idag vet minst om. Fördjupningsarbetet är ett grupparbete som också innehåller en individuell del. Bland annat skall varje grupp under momentet göra ett studiebesök. Momentet examineras genom läxförhör, inlämning och muntlig redovisning.

Innehåll

 

Mål för studierna

 

 

 

Efter momentet skall eleven

 

 

 

 • Känna till de fem största religionerna, judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism

 

 

 

 • Ha kunskaper om världsreligionernas historia

 

 

 

 • Ha kunskaper om världsreligionernas skrifter och symboler

 

 

 

 • Ha kunskaper om seder och bruk inom de olika världsreligionerna

 

 

 

 • Förstå religionernas utbredning och dess påverkan på människor och samhällen idag

 

 

 

 • Skaffa sig en etisk hållning som ligger till grund för egna ställningstaganden

 

 

 

Grupparbete och individuell uppgift

 

 

 

 

 

Efter att vi tillsammans studerat de fem världsreligionerna skall du välja en av dessa att fördjupa dig i. Detta gör du tillsammans med andra som också är extra intresserade av just denna religion. I gruppen kommer ni att studera olika områden inom religionen utifrån de punkter som vi gemensamt gått igenom, så som: gudsuppfattning, utbredning, inriktning och grundare. Ni delar upp dessa punkter mellan er och skriver därmed individuellt ett par av avsnitten i den uppsats som ni sedan gemensamt som grupp lämnar in. En annan del i detta grupparbete är att ni skall göra ett studiebesök på en religiös samlingsplats. Inför studiebesöket skall ni vara pålästa och väl förberedda med bland annat intervjufrågor. Dokumentera också gärna ert besök genom att fotografera men tänk på att alltid fråga innan om det går bra att ta kort. Intervjun och dokumentationen samt egna tankar och reflektioner kring studiebesöket skrivs ned och lämnas in som en del av gruppens uppsats.

 

 

 

 

 

 

 

 Bedömningskriterier:

 

 

 

För att uppnå E krävs att

 

 • du deltar i de gemensamma genomgångarna kring huvuddragen i de olika religionerna samt når godkänt resultat på läxförhöret
 • du bidrar aktivt (inläsning av fakta, bearbetning, sammanfattning samt redovisning) i ett grupparbete om en religion och redovisar dessa kunskaper muntligt så att åhörarna förstår och kan ta till sig den fakta du förmedlar
 • du deltar aktivt i ett studiebesök eller en intervju
 • du ska författa din egen del i det skriftliga grupparbetet och lämna in på utsatt tid
 • din text ska vara berättande faktatext och skriven på en sådan språklig nivå att din text är lätt att läsa och förstå
 • du har använt dig av läroböcker samt ”vanliga” källor på Internet ( NE, Wikipedia och liknande)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att uppnå C krävs att

 

 • du bidrar aktivt med frågor och synpunkter i de gemensamma genomgångarna och diskussionerna
 • du och din grupp visar på självständig planering av ert arbete
 • du och din grupp planerar och genomför ett studiebesök på egen hand och dokumentera detta med hjälp av film eller foto
 • du visar att ni inhämtat relevanta kunskaper under ert studiebesök, både i er muntliga och skriftliga redovisning
 • du genomför en väl planerad, intressant muntlig redovisning där ni använt er av digitala hjälpmedel, t ex PowerPoint, PhotoStory, MovieMaker,  mm 
 • du och din grupp redovisar ert arbete på ett intresseväckande och engagerande sätt
 • du talar fritt utan manus (OK med stödord) under redovisningen
 • att du besvarar ”varför-frågor” i din redovisning och förklarar på ett pedagogiskt sätt
 • ni i redovisningen diskuterar hur religionen har påverkat samhället
 • ni redovisar egna åsikter och ståndpunkter
 • att ni visar att ni hämtat fakta från andra relevanta källor (än de under G)

 

 

 

 

 

För att uppnå A krävs att

 

 • du och din grupp visar på gott samarbete, och att du skulle kunna hålla föredrag om dina gruppkamraters del av redovisningen
 • ni visar att ni kan göra relevanta jämförelser mellan olika religioner
 • du kan visa att ert studiebesök gett dig anledning till att reflektera över vad du fått reda på och koppla detta till du vad du kunde/ hur du tänkte tidigare
 • er redovisning innehåller en diskussion om hur människor historiskt och i nutid använt sig av religion som skäl till politiska konflikter, förtryck av andra, eller för att skaffa politisk/ekonomisk makt och ger exempel på detta.

 

 

 

I övrigt kommer du, tillsammans med dina gruppkamrater, att bedömas utifrån hur ni har arbetat under arbetspassen i skolan, d v s hur ni arbetar tillsammans, grad av engagemang i ert grupparbete, grad av självständighet samt aktivitet under genomgångar och diskussioner.

 

 

 

 

 

 

 

FAKTA-CHECKLISTA:

 

 

 

Kontrollera att du fått med:

 

 

 

ALLA BETYGSNIVÅER:

 

 

 

   Utbredning (visa på karta)

 

   Gudsbegrepp

 

   Grundare

 

   Helig skrift

 

   Symboler

 

   Religiös byggnad / plats

 

   Regler /lagar

 

   Syn på hur man bör leva, döden samt livet efter döden

 

   De viktigaste högtider och religiösa seder

 

 

 

 

 

 

 

C-A:

 

 

 

   Olika riktningar inom vald religion

 

   Egna tankar om positiva / negativa drag samt motivering

 

   En redogörelse för hur det är att vara troende i den religion du har undersökt och att bo i Sverige och vilka attityder man möter i samhället

 

   Egna synpunkter, reflektioner och frågeställningar

 

   Religionens påverkan på samhället den enskilda människan, historiskt och i nutid (religiöst – sekulariserat samhälle)

 

   Historiska och nuvarande konflikter

 

   Hur religion kan utnyttjas för andra syften

 

 

 

 

 

Lycka till!

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: