Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur, närmiljö och utevistelse

Skapad 2020-03-17 11:30 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola F
Våren är på intågande och det faller sig naturligt att utevistelse blir en del av verksamheten. Vi kommer väva in delar som t.ex. allemansrätten, hur man beter sig i trafiken och livsstilens betydelse för hälsan.

Innehåll

Innehåll
Våren är på intågande och det faller sig naturligt att utevistelse blir en del av verksamheten. Vi kommer väva in delar som t.ex. allemansrätten, hur man beter sig i trafiken och livsstilens betydelse för hälsan. Vi har även tittat i läroplanen för fritidshem och kollat vilka delar vi inte berört så mycket under året ännu. Vi kommer att ha utflykter varje onsdag där vi besöker olika platser i närområdet.
 
 Syfte
-Att eleverna får kännedom om allemansrätten.
-Att eleverna får en förståelse över hur livsstilen har betydelse för ens hälsa.
-Utforska närområdet och dess utbud.
 
Aktiviteter
-Utflykter
-Yoga/avslappning/rekreation
-Allemansrätten
-Lekar utomhus
-Workshop med livsstil och hälsa
-Hållbar utveckling
-Nyttiga mellanmål
 
Utvärdering
-Vi gör en GLL med eleverna.
-Lägger ut en lärlogg i Unikum
 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: