👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska revolutionen

Skapad 2020-03-17 16:12 i Allgymnasiet Visa kommun
Gymnasieskola Historia
Franska revolutionen

Innehåll

Ordinarie schema kör vi via t.ex hangout eller skype

När? Var? Hur? Varför?

 

 

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/franska-revolutionen

 

 .

Uppgifter

 • Amerikanska rev.

 • Am. rev.

 • Världskrigen

 • Revolutioner

 • Världskrigen

 • Franska revolutionen

 • Franska revolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur.
  His  -
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter-, och jämställdhet-, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
  His  -
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
  His  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  E
 • Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  His  A
 • Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  His  C
 • Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  His  E
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
  His  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
  His  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
  His  E

Matriser

His
Momentplanering: Franska revolutionen

>>>
>>>>
>>>>>
Orsaker och konsekvenser Redogör för orsaker bakom revolutionerna och dess konsekvenser utifrån ekonomiska, politiska och sociala faktorer.
Du förstår att olika orsaker ligger bakom en historisk händelse och att detta får konsekvenser för den historiska utvecklingen. Du kan förklara detta på ett övergripande sätt.
Du förstår att olika orsaker ligger bakom en historisk händelse och att detta får konsekvenser för den historiska utvecklingen. Du kan förklara detta på ett utförligt sätt.
Du förstår att olika orsaker ligger bakom en historisk händelse och att detta får konsekvenser för den historiska utvecklingen. Du kan förklara detta på ett utförligt och nyanserat sätt. T.ex. genom att ställa olika orsaksförklaringar mot varandra.
Centrala begrepp Använder centrala historiska för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser.
Du använder centrala historiska begrepp som relevanta för epoken för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser på ett övergripande sätt.
Du använder centrala historiska begrepp som relevanta för epoken för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser på ett utförligt sätt.
Du använder centrala historiska begrepp som relevanta för epoken för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser på ett utförligt och nyanserat sätt. T.ex. genom att se saker från olika perspektiv.
Kopplingar till nutiden Redogör för samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du kan redogöra för huvudsakliga samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden på ett övergripande sätt.
Du kan redogöra för huvudsakliga samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden på ett utförligt sätt.
Du kan redogöra för huvudsakliga samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden på ett utförligt och nyanserat sätt. T.ex. genom att hitta olika förklaringar till att det förflutna påverkat nutiden. Det är även viktigt att se saker ur olika perspektiv.