Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska årskurs 9 : planering v.12-23

Skapad 2020-03-17 23:12 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Franska 7 planering höstterminen 2015
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Följ med på resan genom Frankrike och andra länder i världen där franska talas! Repetera och bli säkrare på att förstå franska i tal och skrift och bli ännu bättre på att själv göra dig förstådd på franska!

Innehåll

Målet med undervisningen är att jag utvecklar min förmåga att:

 • - reflektera över och ta ansvar för min språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar min inlärning.
 • - reflektera över levnadssätt och kultur i de länder där språket talas samt att göra jämförelser med egna erfarenheter.
 • - delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka mina tankar på målspråket samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter.
 • - läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper.
 • - använda språket för att kommunicera i tal och skrift

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • Skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, berättelser, beskrivningar.......)
 • Utöka ordförrådet genom att träna in glosor och använda dem i tal och skrift.
 • Tala  franska så mycket som möjligt .
 • Lyssna på talad franska.
 • Göra uppgifter i Chez nous 4 !
 • Läsa olika texter.
 • Se olika filmer.
 • Träna på hur språket är uppbyggt ( dvs grammatiska regler: verbböjningar, ordföljd etc.)

Under kommande perioden kommer vi att arbeta med följande områden:

 • Ordkunskap
 • Kultur
 • Grammatik

Detta kommer att bedömas:

 

 • Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något.
 • Din förmåga att förstå  franska i tydligt tal.
 • Din förmåga att delta i samtal om vardagliga ämnen.
 • Du kommer också att få muntliga och skriftliga läxförhör och prov / uppgifter av olika slag.
 • Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag.

 

Planering v.12-v.22

Planering åk 9 : v.13-22

 

Vecka 

Tisdag

Torsdag

13

 • Läs texten “ le Maroc” i textboken s.52-53

 • Svara på frågorna i ÖB s.83

-Träna glosor i www.ovningsmastare.se kap. 3b

- variation i stavning av verben acheter och s’appeler ( TB s. 44) 

- ÖB s.80 n.8 och s.81 n.9 

14

 • Jobba med självskattning i ÖB s. 91 och träna på det området ni behöver öva på.

Kap. 4 : Läs texten “ une fille courageuse “ .

 • Träna på phrases utiles på s. 62.

 • Svara på frågor i ÖB s.93 - s.96 n.3

15

Påsklov

Påsklov

16

17

- Verbet “ mettre “ i presens i textboken på s. 63 

ÖB s. 99 

- Tidsuttryck TB s. 63 

- ÖB s. 104 n.14a

Jobba med glosor på ett roligt sätt i www.ovningsmastare.se och gör uppgiften n.4 i ÖB s. 97

18

-Kap. 4b : läs texten  “ UN vol “ i TB s. 66-67 

Välj var en styck , översätt och mejla översättning till: 

darine.hamzou @ga.vittra.se

 • Grammatik : Le gérondif ( minigrammatik s.97 )

 • Jobba med övningar om gérondif online :

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-12979.php

19

ÖB s.107-108

-variation i stavning och uttal av v. jeter= att kasta 

ÖB s.110-111

Läs texten “ La Guadeloupe s.72-73 

Slå upp svåra ord i texten 

20

 • Skriv en  fakta text om La Guadeloupe och mejla texten till mig .

Träna på glosor kap.4b i övningsmästare.

21 Nationella prov lov 

22
Nationella prov  
     

 

 

 

 

 

Matriser

M2
Bedömningsmatris LGR 11 åk 7 - 9 Moderna Språk franska

Franska

På väg
E
C
A
RECEPTION
Lyssna och förstå
Jag förstår delar av talat språk, men kan ännu inte tillgodogöra mig sammanhanget.
Jag förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Jag visar min förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med godtagbart resultat.
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Jag visar min förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med tillfredsställande resultat.
Jag förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Jag visar min förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med gott resultat.
RECEPTION
Läsa och förstå
Jag läser delar av enkla texter. Jag förstår lösryckta ord, men kan ännu inte tillgodogöra mig sammanhanget.
Jag förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Jag visar min förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Jag visar min förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Jag förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter vardagliga och välbekanta ämnen. Jag visar min förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
PRODUKTION
Tala
Jag formulerar mig ännu inte så att det som sägs blir begripligt. Brister i formuleringar och uttal gör budskapet svårt att förstå.
Jag formulerar mig enkelt och begripligt med fraser och meningar när jag talar. Jag har ett begripligt uttal. Jag kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av den egna framställningen.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när jag talar. Jag har ett relativt tydligt uttal. Jag kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när jag talar. Jag har ett tydligt uttal och visst flyt i språket. Jag kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen.
INTERAKTION
Samtala
Jag uttrycker mig med lösryckta ord. Inget sammanhang framgår. Jag saknar strategier för att samtalet ska fungera.
Jag uttrycker mig med ett enkelt och begripligt språk. Jag väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar samtalet.
Jag uttrycker mig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Jag väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
Jag uttrycker mig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Jag anpassar i någon mån samtalet till syfte, mottagare och situation. Jag väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
PRODUKTION
Skriva
Jag formulerar mig ännu inte så att det som skrivs blir begripligt. Brister i formuleringar och språk gör budskapet svårt att förstå. Jag saknar strategier för att texten ska fungera.
Jag formulerar mig enkelt och begripligt med fraser och meningar när jag skriver. Har ett enkelt, begripligt språk. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar. Jag väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när jag skriver. Har ett enkelt, relativt tydligt språk. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar. Jag väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när jag skriver. Har ett enkelt, relativt tydligt språk. Jag anpassar i någon mån texten till syfte, mottagare och situation. Jag bearbetar och gör enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar. Jag väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap.
REFLEKTION
KULTUR
Jag kommenterar ännu inte och gör inga egna jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar på ett översiktligt sätt och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
STRATEGI
Jag saknar strategier för att lyssnande, samtal och skrivande ska fungera.
Jag kan använda mig av någon strategi för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av någon strategi vid interaktion.
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av några olika strategier vid interaktion
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av flera olika strategier vid interaktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: