Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation- känslor

Skapad 2020-03-18 09:31 i Alsike skola Knivsta
Kommunikation, bildstöd, bokstäver och ord.
Grundsärskola 1 – 3 Kommunikation
Kommunikation är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människan sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska utveckla kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sitt språk och sin identitet, och ges möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna, samtala och förstå, kunna visa och säga stopp.

Förmågor att utveckla

Du kommer att träna på din förmåga att:

 • känna igen olika känseluttryck som glad, ledsen, arg, rädd
 • samspela med andra.
 • tolka andras känslor
 • använda ord, begrepp, symboler för de olika känseluttrycken

Arbetssätt

Du kommer att få använda och möta olika former av kommunikation i din undervisning:

 • bilder
 • foto
 • ordbilder
 • Ipad (app om känslor)
 • filmer
 • böcker
 • mimik för olika känseluttryck
 • kroppsspråk
 • rörelse 
 • målning

Bedömning

Att du kan uttrycka egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.

Att du kan visa på att du känner igen olika känseluttryck som glad, ledsen, arg, rädd.

Att du kan tolka några tecken/ordbilder för känseluttrycken glad, ledsen, arg, rädd.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: