Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och teknik Timotej vet-20

Skapad 2020-03-18 10:45 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Vi jobbar med Skolverkets Läslyftet ”att arbeta språkutvecklande med naturvetenskapliga ord och begrepp”. Utifrån den och tillsammans med barnen kommer vi att experimentera och reflektera om olika naturvetenskapliga fenomen i vår vardag.

Innehåll

Vad vill vi att barnen skall få erfara?

Vi vill öka barnens intressen och nyfikenhet om naturvetenskap och teknik.

Vi vill att barnen ska uppleva olika fysikfenomen med kroppen. 

 
 Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi kommer att experimentera och att ta till  vara på naturens tillgångar.

Vi kommer att jobbar med kroppsuppfattning som balans, klättra, hoppa, rulla. 

För att alla barn ska kunna tala och reflektera om deras tankar i lugn och ro ska vi dela oss i mindre grupper, detta arbetssätt  ger oss pedagoger möjlighet att lyssna på alla barn samt att jobba med samma begrepp på olika sätt i olika moment och nivåer. 

Vi kommer även att använda sagor (både  vanliga och digitala böcker) för att knyta till vår fokusområden. 
Boken Emilia på gymnastik av Anna Duner och Kristen Raagaad kommer vi använda i fösta hand för att koppla till våra aktiviteter med den här fockusområden


”Berättelse är en bra sätt att introducera ett nytt område inom naturvetenskap för barnen, och det ger dem också möjligheter att fantasierna och leka runt något fenomen” (I.Elfstöm,B.Nilsson,L.Sterner, C. Wehner-Godee. Barn och naturvetenskap, 2014)

 Hur kan barnen påverka innehållet i vårt arbete 

Vi planerar våra aktiviteter utifrån barnens tidigare erfarenheter och intressen, samtidigt det som de fundera på just nu.
Med hjälp av olika experimentet och upplevelse kommer vi att synliggöra och reflektera över de olika fenomenen  som vi möter i vardagen.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas? 

Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i olika utbildning situationer och aktiviteter.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: