Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA åk 1-3 Utveckla språket i tal och skrift

Skapad 2020-03-18 14:13 i Furulunds skola Partille
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
Här övar vi extra på att lära oss hur det svenska språket fungerar både när vi pratar med varandra och när vi läser och skriver. Vi lär oss nya ord och begrepp, både i klassrummet och ute i närmiljön.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Extra träning i svenska som andraspråk.

Syfte

 Att bidra till att öka språkutvecklingen. 

Följande mål från Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

 Se nedan "Kopplingar till läroplanen".

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla

Du ska få möjlighet att utveckla det svenska språket både i samtal och skrift.

Undervisning/detta ska vi göra

Vi kommer att utgå från läromedel och aktuella uppgifter i klassen. Vi kommer att läsa, skriva och samtala om texter och ords betydelser.

För att öka språkutvecklingen ytterligare kommer vi också att dramatisera, filma, göra presentationer, se lärfilmer, spela spel (både digitala och analoga), läsa skönlitteratur, faktatexter och använda oss av de vanligaste lässtrategierna.

Vi kommer även att använda oss av utemiljön i närområdet för att öka begreppsförmågan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
  SvA  1-3

Matriser

SvA
Matris med utgångspunkt i tala, lyssna, läsa, skriva.

Eleven behöver träna mer.
Eleven kan med viss hjälp.
Eleven har god förmåga.
Eleven kan lyssna och berätta i olika samtalssituationer.
Eleven kan ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Eleven kan ords omfång och kategorisering t ex att ett ord kan ha flera betydelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: