Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden 6d, vt-20

Skapad 2020-03-18 16:44 i Alléskolan Lerum
År 1718 - 1772
Grundskola 6 Historia Svenska
Under tre veckor kommer vi att arbeta med frihetstiden i so och svenska. För att inhämta kunskap kommer vi att läsa i böcker, titta på film, ha gemensamma genomgångar och diskutera olika frågor. För att visa dina kunskaper som du får kommer du bl a att få skriva en dagbok. Det går ut på att du ska leva dig in i en annan människas liv, en person som levde under frihetstiden, och föra en fiktiv (=uppdiktad) dagbok över några dagar i den människans liv.

Innehåll

Mål för arbetsområdet:

 • Jag ska förstå hur det var att leva under frihetstiden.
 • Jag ska använda dina kunskaper och sätta in dem i ett sammanhang.
 • Jag ska försöka förbättra din fantasi och lust att skriva.
 • Jag ska bli säkrare på att skriva och utmana mig själv att skriva mer utförligt.
 • Jag ska kunna använda dig av olika källor, skriva en källförteckning och resonera om källornas användbarhet.

Din fiktiva dagbok:

 • Bestäm dig för en person.
 • Beskriv personen: utseende, namn, ålder, familj, yrke, intressen m.m. Skriv i jag-form. Det är du som är den här personen nu.
 • Nu ska du skriva en dagbok över några dagar i ditt (personens) liv. (Skriv direkt i dokumentet i classroom.)
 • Låt en klasskamrat läsa och ge respons på texten (2 stjärnor och 1 önskan). (Tänk både på innehållet, strukturen och språket.)
 • Gör förändringar i texten och skriv rent.
 • Du ska också göra ett eget omslag till dagboken, som ska spegla personligheten eller tiden på något sätt.
 • Det ska vara tydligt att personen levde under frihetstiden.
 • Avsluta med att skriva en källförteckning och resonera om källornas användbarhet.

Redovisning:

Du ska på något sätt presentera din person för klassen. Det kan ske på många sätt. Du kan läsa högt ur dagboken eller presentera dig (personen) genom en pjäs tillsammans med någon annan av personerna i klassen. Du/ni kan också spela in en film där personen t ex blir intervjuad. Du har kanske egna förslag på redovisningsformer?

Redovisning sker efter påsklovet.

 

När du känner dig klar med din text:

Bifoga dagbokstexten i Unikum, fyll i matrisen som självvärdering och skriv en kommentar om hur du har arbetat för att nå målen. (Se nedan.)

- Beskriv vilken person under frihetstiden du valde att beskriva och hur du gjorde ditt val.

- Berätta hur du upplevde uppgiften, vad du har lärt dig (innehållsmässigt och språkligt) och hur din arbetsinsats har varit. 

- Beskriv hur bilden på dagbokens framsida passar ihop med texten.

- Vad tar du med dig till kommande skrivuppgifter?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Hi Sv
Frihetstiden

Historia

Öva mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda en historisk referensram
Eleven visar faktakunskaper och kan använda dem för att resonera om orsaker och konsekvenser.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Kritiskt granska, tolka och värdera källor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Använda historiska begrepp
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Svenska

Öva mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språkbruk
 • Sv  E 6
Jag skriver en dagbokstext med begripligt innehåll. Texten följer ganska väl en "röd tråd" och jag varierar mina ord lite.
Jag skriver en dagbokstext med tydligt innehåll. Texten följer en "röd tråd" och jag varierar mina ord så att meningarna börjar på olika sätt.
Jag skriver en dagbokstext med tydligt och fylligt innehåll. Texten följer en röd tråd och jag varierar mina ord både i början av meningarna och mitt i.
Struktur
 • Sv  E 6
Jag använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Jag använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Jag använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beskrivningar
 • Sv  E 6
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Förstärka texters budskap
 • Sv  E 6
Jag kombinerar dagbokstexten med ett bokomslag för att förstärka och levandegöra innehållet och budskapet i dagboken.
Jag kombinerar dagbokstexten med ett bokomslag för att förstärka och levandegöra innehållet och budskapet i dagboken. Bilden och texten samspelar väl.
Jag kombinerar dagbokstexten med ett bokomslag för att förstärka och levandegöra innehållet och budskapet i dagboken på ett effektivt sätt. Bilden och texten samspelar mycket väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: