Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteplanering år 8 kap.4 Procent och diagram

Skapad 2020-03-18 18:03 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F – 9
4.1 Procent 4.2 Mer om procent 4.3 Procent och statistik 4.4 Räkna med procent 4.5 Ränta

Innehåll

 

Matematik År 8 : ”Procent och diagram” v 10-18

 

Vecka  

Ög 05A/05M 

Arbetsområde  

10

Mån/Tis 

Ons 

Tors 

Fre 

Kap 4.1    Procent                                                                 s.128-134

Kap 4.1     

Kap 4.1   

Kap 4.1       

11

Mån/Tis 

Ons 

Tors 

Fre 

Kap 4.2    Mer om procent                                                  s.135-141

Kap 4.2     

Kap 4.2                                                 

Kap 4.2     

13

Mån/Tis 

Ons 

Tors 

Fre 

Kap 4.3    Procent och statistik                                       s.142-147

Kap 4.3     

Kap 4.3                            

Kap 4.3            

14

Mån/Tis 

Ons 

Tors 

Fre 

Kap 4.4   Räkna med procent                                         s. 150-154

Kap 4.4 

Kap 4.4 

Kap 4.4 

 16

Mån/Tis 

Ons 

Tors 

Fre 

Kap 4.5   Ränta                                                                 s. 156-160

Kap 4.5 

Kap 4.5 

Kap 4.5 

17

Mån/Tis 

Ons 

Tors 

Fre 

 

Blandade uppgifter                                          s. 162-165

Blandade uppgifter                                          s. 162-165

Träna mera  + fördjupning                              s. 166-168, 169-170

Träna mera + fördjupning                               s. 166-168, 169-170

 

18

Mån/Tis 

 

PROV 

 

 

 

Om du inte blir klar med dagens mål ska du räkna klart hemma. 

 

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren t.ex: 

·       Matteappen 

·       Fundera och diskutera s. 161

·       Problemlösning s. 171-172

·       Läxor s. 313-320

 

Inför provet kan du träna på: 

·       Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen.  

·       Lathund s.356-358

·       Repetition s.343-345

·       Matteappen  

 

 Så här ska vi arbeta 

 

Gemensamma genomgångar. Enskilt arbete där du gör rekommenderade deluppgifter inom delkapitlen på minst två nivåer A + B eller B + C. EPA-metod vid problemlösnings/resonemangsuppgifter. Skriva begrepps- och ordlista. Praktisk/laborativ matematik. Möjlighet jobba i mindre grupp med speciallärare. Skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering eller omprov 

 

 

Bedömning 

 

Resultat och slutsatser vid ditt arbete med deluppgifter inom delkapitlen på minst två nivåer A + B eller B + C. Resultat och slutsats av problemlösnings/resonemangsuppgifter. Slutsatser vid praktisk/laborativ matematik. Resultat av bedömningsuppgifter och skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering alternativt omprov  

Du gör A + B eller B + C. 

 

 

På hemsidan www.matteboken.se , finns texten som bokens genomgångar som tal- och ljudbok i MP3-format med exempel. 

Filmer och förklaringar från matteboken.se 

4.1- 4.2 Procent

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-8/procent/procent-hundradel

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-8/procent/andelen-delen-och-det-hela

 

4.3 Procent och statistik

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/sannolikhet-och-statistik/statistik   (titta på relativa frekvensen)

 

4.4 Räkna med procent

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-8/procent/rakna-med-procent

 

4.5 Ränta

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-8/procent/ranta

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-8/procent/procentenheter

 

 

Förmågor du tränar i detta kapitel: 

Begreppsförmåga 

Kunna begreppen procent, procentform, bråkform, decimalform, förhållande, frekvenstabell, relativa frekvensen, statistik, diagram, ränta, räntesats, kapital och procentenhet.

Procedurförmåga 

Kunna skriva från en form till en annan, räkna ut delen med hjälp av procent, räkna ut procenten, räkna ut räntan med av kapital, tid och räntesats, kunna rita tabeller och räkna ut relativa frekvensen.  

Resonemangsförmåga 

Motivera/jämföra val av metod och slutsatser. ”Det borde vara så här… Därför att…” Argumentera logiskt och bevisa med matematik 

Kommunikationsförmåga 

Tala matte, skriva tydliga uträkningar och svar, enheter 

Problemlösningsförmåga 

Olika strategier, fundera över svarets rimlighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Bedömningsmatris år 8 kap.4 Procent och diagram

E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Eleven visar grundläggande kunskaper om begreppen taluppfattning, positions-systemet och de fyra räknesätten. B1: Eleven ger korrekta svar.
Eleven visar goda kunskaper om begreppen taluppfattning positions-systemet och de fyra räknesätten. B2: Eleven löser hela uppgiften korrekt.
Eleven visar mycket goda kunskaper om begreppen taluppfattning positionssystemet och de fyra räknesätten. B3: Eleven visar förståelse för både procentenheter samt att man använder procentenheten i uppgift a) för att räkna ut hur många fler procent som var behöriga. Man jämför med naturvetenskapsprogrammet. Beräknar korrekt.
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
B2: Eleven löser minst en av uppgifterna korrekt.
B3: Eleven löser minst en av uppgifterna
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Eleven använder en fungerande metod för att beräkna tal med de fyra räknesätten. M1: Eleven beräknar uppgiften korrekt med en fungerande metod.
Eleven använder en ändamålsenlig för att beräkna tal med de fyra räknesätten. M2: Eleven ger tre korrekta svar med beräkningar.
Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv metod för att beräkna tal med de fyra räknesätten. M3: Eleven kan beräkna ränta på samtliga uppgifter och hur mycket man kan ta ut.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
M2: Eleven löser minst en av uppgifterna korrekt.
M3: Eleven kan beräkna ränta på minst två uppgifter samt hur mycket pengar man kan ta ut från kontot.
Problemlösning
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategier
Eleven väljer i huvudsak en fungerande strategi med en viss anpassning till problemet. P1: Eleven löser uppgiften genom att skriva en korrekt beräkning.
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. P2: Eleven löser problemet på ett väl fungerande sätt.
Eleven väljer en välfungerande strategi med god anpassning till problemet. P3: Eleven löser hela problemet med en effektiv metod
Problemlösning
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategier
P2: Eleven löser den ena deluppgiften på korrekt sätt eller påbörjar en lösning på hela problemet genom att skriva en korrekt beräkning.
P3: Eleven löser delar av problemet på ett väl fungerande sätt, t.ex kostnaden efter första sänkningen.
Resonemang
Föra ett resonemang kvalitet på slutsatser och analyser.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring rimligt svar. R1: Eleven redovisar så att det framgår att man utgår från 100%.
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring jämförelsen av talen. R2: Eleven kan utifrån de omvandlade rabatterna dra en slutsats att affär 2 ger bäst erbjudande.
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring de fyra räknesätten. R3: Eleven ger korrekt och tydliga beräkningar till frågan samt beräkning/motivering till felen.
Resonemang
Föra ett resonemang kvalitet på slutsatser och analyser.
R2: Eleven kan beräkna priserna i procent eller omvandla rabatten till andel.
R3: Eleven ger korrekt och tydlig motivering till antingen skillnad i procentenheter och procent eller hittat något av felen.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och delvis att följa.
Elevens redovisningar omfattas större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämplig matematiskt språk och omfattar alla uppgifterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: