Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utevistelse

Skapad 2020-03-19 11:13 i Näsbygårdens förskola Kristianstad
Utevistelse
Förskola
Att vara ute är en del av vår verksamhet. Utomhus leker, upptäcker och undersöker vi tillsammans i olika miljöer. "Det finns inga dåliga väder bara dåliga kläder”.

Innehåll

Vad? Varför?

Att vara ute är bra för vår hälsa och vårt välbefinnande. Utevistelse ger friskare barn och pedagoger samt minskar smittspridning.
Naturen erbjuder massor av lärtillfällen och är en inspirerande lekmiljö som stimulerar barnens fantasi, lek och rörelse. Att vara ute ger oss större utrymme där barnen får motorisk träning och tillfällen att träna samspel med varandra. Vi ger barnen möjlighet att utforska och mötas i olika miljöer som exempelvis vår utegård eller i vår närmiljö. 

Vi kan även utmana barnen i att klä på/av sig vid ut/ingång för att öka deras självständighet och känslan av att själva kunna ta ansvar för detta. 

 

Hur?

Den dagliga utevistelsen är ett viktigt inslag i vår vardag vilket innebär att vi är ute varje dag. Vi försöker variera vår utevistelse genom att vara på de olika sidorna av vår förskolegård, men även att utforska andra miljöer i vår närmiljö här på Näsby. 

Vid av- och påklädning i hallen strävar vi efter att enbart ha några barn samtidigt. Detta för att påklädningen inte ska kännas stressande för barnen och för att få en bättre struktur. Barnen har varsitt fack och de får hjälp att hitta det av personal och via namnkort.

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: