Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen åk 8

Skapad 2020-03-19 12:53 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 8 Historia
Du ska få en förståelse för vad den industriella revolutionen är och hur den påverkat/påverkar vårt samhälle. Du ska skaffa dig kunskap om hur samhället såg ut före revolutionen, vilka orsaker som gjorde att den startade och vilka konsekvenser det fått för samhälle och människor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Industriella revolutionen

F
E
C
A
Historians tidsperioder
Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Hi
Resonera kring samhällsförändringar etc.
Eleven visar det genom att resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi
Nuets påverkan på människans
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Hi
Utvecklingslinjer
undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp.
 • Hi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: