Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter

Skapad 2020-03-19 15:24 i Almtunaskolan Uppsala
Återberättande text åk 2 planering och lärandematris baseras utifrån K Petterssons arbetsmaterial till boken: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Vad spännande det är att läsa en bra berättelse! Man vill inte släppa boken för att man vill veta hur det går. Hur skriver du berättande texter? Hur gör du för att din text ska bli intressant att läsa? Det kommer vi att arbeta med nu! Vi kommer att arbeta utifrån Cirkelmodellens fyra faser.

Innehåll

Lärandemål: 

Du ska kunna använda

 • Använda en passande struktur för en berättande text. 
 • Använda olika tidsord för att ordna händelserna i kronologisk ordning.
 • Använda dig av passande verb (aktion och mentala) som beskriver vad karaktärerna gör och hur de känner eller reagerar. 
 • Använda dig av ett evaluering för att beskriva hur karaktärerna reagerar, känner sig. 
 • Du ska kunna göra en bedömning av en kamrats text med hjälp av checklista och "2 stjärnor och en önskan".
 • Du ska kunna bearbeta din text utifrån den bedömning som en kamrat eller lärare gjorde av din text. 

I undervisningen ska vi...

 • Gå igenom strukturen för en berättande text. 
 • Titta på hur händelserna är ordnade i en kronologisk ordning med hjälp av tidsord i färdiga texter. 
 • Öva på hur vi varierar tidsorden. 
 • Öva på att använda ett evaluerande språk genom att beskriva hur karaktärerna reagerar, känner sig.  
 • Öva på att beskriva karaktärerna. 
 • Öva på hur vi kan använda verb för att visa vad karaktärerna gör och hur de känner sig. 
 • Skriva texter där vi övar på struktur, tidsord, karaktärsbeskrivningar, olika typer av verb och ett evaluerande språk.
 • Öva att planera med hjälp av en berättelsemall. 
 • Göra bedömningar av din egen text och kamraters texter. 
 • Bearbeta din text utifrån en bedömning den fått. 

Digitala verktyg i undervisningen: 

 • Ipad/dator 
 • Skolstil 2 med talsyntes.
 • Projektor/dokumentkamera

Återkoppling:

 • Kamratrespons
 • Respons från din lärare

 Bedömning:

 • Dina bearbetade berättande texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  SvA   3

Matriser

Sv SvA
Berättande texter

Den berättande textens struktur

Du kommer att få skriva texter på egen hand som bedöms med hjälp av den här matrisen.
-------- >
--------- >
------- >
---------- >
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Textens struktur
Jag har en passande rubrik.
Jag har skrivit en orientering som svarar på frågorna, när, vem/vilka, var och eventuellt varför.
Jag har skrivit händelserna i kronologisk ordning och med passande tidsord.
Jag har med minst ett problem.
Jag har skrivit en evaluering efter problemet och använder evaluerande språk löpande i texten.
Jag har skrivit lösningar på problemen.
Jag har skrivit ett avslut på texten.
Verb
Jag använder passande verb som förtydligar vad någon gör.
Jag använder passande verb som förtydligar hur någon reagerar eller känner sig.
Karaktärsbeskrivning
Jag använder mig av något ord för att beskriva karaktärerna.
Jag använder mig av flera olika ord för att beskriva karaktärerna.
Kamratrespons
Jag kan med stöd av min lärare bedöma en kamrats text utifrån checklista och "2 stjärnor och en önskan".
Jag kan på egen hand bedöma en kamrats text utifrån checklista och "2 stjärnor och en önskan".
Jag beskriver genomgående i min text hur jag reagerat, vad jag tyckte, tänkte eller kände.
Bearbeta min text
Jag kan med stöd av min lärare bearbeta och förbättra min text utifrån den kamratrespons min text får.
Jag kan bearbeta och förbättra min text utifrån den kamratrespons min text får.
Jag kan på egen hand bearbeta och förbättra min text innan min text bedöms.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: