Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi (Koll på NO åk 5)

Skapad 2020-03-19 15:52 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Fysik Kemi Teknik
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om energi! Du kommer att få lära dig vad energiprincipen innebär. Du kommer också att få lära dig vad den energi vi använder ifrån och hur vi kan hushålla med den. Vet du vilket datum earth hour är och varför den dagen finns? Det är många nya begrepp som du behöver kunna och du kommer också att få träna dig i att kommunicera och ta ställning i frågor som rör energianvändning.

Innehåll

Vi kommer att arbeta utifrån vår NO-bok "Koll på NO" och kapitlet Energi (s. 68-83).

 

Mål för arbetsområdet

- Du kan ge exempel på vad vi behöver energi till

- Du kan förklara vad energiprincipen innebär

- Du kan ge exempel på energikällor

- Du vet skillnaden på förnybara och ickeförnybara energi

- Du vet hur en elektrisk apparat fungerar, till exempel en elvisp 

 - Du kan ge exempel på vad magneter används till

- Du kan resonera om vad vi får vår energi ifrån, hur vi kan spara energi och hur vår energiförbrukning förändrats över tid. 

- Du kan påtala för- och nackdelar med energianvändning och framställning för individ, samhälle och miljö.

 

Bedömning

- Läraren bedömer hur aktiv du är under samtal, diskussioner och vid skrivuppgifter.

- Läraren bedömer hur du använder dig av de begrepp som vi tränar.

- Läraren bedömer din förmåga att resonera kring frågor som rör energi och energianvändning.

 

Vi kommer även att titta på en del filmer från SLI

Vi lär oss om energi (energiformerna): https://www.sli.se/r/9WRZ?sr=387e0627819751f9bec1c0055803c9cd

Spara el/energi: https://www.sli.se/r/948w

Energikällor: https://www.sli.se/r/941v

Elektricitet: https://www.sli.se/r/9ff8

Så här funkar magnetismen: https://www.sli.se/r/8x1G

 

Begrepp:

Öva begrepp med denna quizlet.

 

 

Uppgifter

 • Energi "Koll på NO år 5"

 • Instuderingsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk Ke
Energi åk 5

Rubrik 1

Förmåga att ta ställning och motivera.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Frågor att sälla sig: Vad tycker du i den här frågan? Varför tycker du så? Finns det argument för och emot? Finns det några naturvetenskapliga argument i den här frågan? Vilka argument är viktigast? Varför är just dessa viktiga? Varför tror du att människor tycker olika i den här frågan? Vad kan ditt och andras ställningstagande leda till?
Eleven kan göra ett eget ställningstagande. Eleven kan motivera sitt ställningstagande.
Eleven kan göra ett eget ställningstagande. Eleven kan motivera sitt ställningstagande med sakliga argument (inklusive naturvetenskapliga argument). Eleven kan utveckla och beskriva sina argument.
Eleven kan göra ett eget ställningstagande. Eleven kan motivera sitt ställningstagande med sakliga argument (inklusive naturvetenskapliga argument) såväl för som emot. Eleven skiljer mellan argument som baseras på fakta respektive värderingar. Eleven kan utveckla och beskriva sina argument. Naturvetenskapliga argument är relevanta och korrekta. Eleven kan beskriva tänkbara konsekvenser av olika ställningstaganden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: